Ekvivalencia feladatok ellátására szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

ekvivalencia feladatok ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

Közreműködés külföldi képesítések elismerési eljárásának lefolytatásában, külföldi képesítésekről tájékoztatás kiadásában, magyarországi képesítésekről és szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány kiadásában, valamint a főosztály nemzetközi kapcsolattartási feladatainak elvégzésében.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben meghatározott eljárásokban: döntés-előkészítés külföldi bizonyítványok, oklevelek végzettségi szintjének elismerésében, adott szakmákban a szakképesítés, szakképzettség elismerésében, „Tájékoztatás” elkészítése külföldi bizonyítványokról, oklevelekről, „Hatósági bizonyítvány” elkészítése magyarországi bizonyítványokról, oklevelekről, illetve magyarországi szakmai gyakorlatról. Részvétel Magyarország európai uniós tagságából fakadó, a főosztály hatáskörébe utalt feladatok elvégzésében, illetve a főosztályi nemzetközi kapcsolattartásban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem (alap- vagy mesterfokozat),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hivatalban, irodában elvárt informatikai ismeretek, készségek, MS Office felhasználói szintű ismerete,
 • Angol nyelv legalább középfokú szintű, aktív ismerete írásban és szóban.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogász szakképzettség, vagy
 • magas szintű angol nyelvtudás, vagy
 • román, szlovák, ukrán, orosz, német vagy francia nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019 (IV.23.) Korm.rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél a bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/5238/2021 iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Nyomtatás