Gazdasági Főosztály, Kontrolling Osztály, kontroller álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Gazdasági Főosztály, Kontrolling Osztály

kontroller

feladatkör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 , Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A Hivatal előzetes és végleges kötelezettségvállalásainak kezelése. A szerződések, megrendelések, szállítói számlák nyilvántartása, a keretek figyelése. Az éves bérkötelezettségvállalás rögzítése, a havi adatszolgáltatások alkalmával az előzetes kötelezettségvállalások egyeztetése, rögzítése, ügyletkód szintű előirányzatok rendezése. Álláshely kimutatás vezetése, elemzések végzése. A költségvetési tervezés összeállításában és a költségvetési beszámoló elkészítésében való részvétel. Az ügyletkód szintű keretek figyelése, a kötelezettségvállalások év végi zárása, kimutatások készítése. Napi szintű és időszakos adatszolgáltatások összeállítása a Forrás NET rendszerrel, analitikákkal (előirányzat, kötelezettségvállalás és teljesítés szinten ügyletkódonként). Kapcsolattartás a társfőosztályokkal, hivatali munkatársakkal.

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kötelezettségvállalási feladatok elvégzése a hivatal informatikai rendszereiben, adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, közgazdasági végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Minimum 1 év közigazgatásban pénzügyi/kontrolling/kötelezettségvállalási területen szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Pénzügyi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

•         1 évnél több költségvetési szervnél szerzett tapasztalat,

•         Mérlegképes könyvelői végzettség,

•         FORRÁS NET (SQL) rendszer felhasználó szintű ismerete,

Elvárt kompetenciák:

•         megbízhatóság, pontosság, felelősségtudat, precizitás, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,

•         motivációs levél,

•         iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,

•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A Feladatkör betölthetőségének időpontja:

A feladatkör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Róbert osztályvezető nyújt, a 1/374-3165 vagy a 70/456-0302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a HP/4513/2021 iktatószám "pénzügyi" megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

Nyomtatás

CÍMKÉK

kontroller