Humánpolitikai ügyintéző álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Humánpolitikai Főosztály, Közszolgálati Osztály

humánpolitikai ügyintéző

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 , Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

A Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések elkészítése, az ehhez kapcsolódó feladatok teljeskörű elvégzése. A személyügyi nyilvántartások vezetése a WinTiszt, NEXON és KIRA rendszerekben, továbbá a személyi anyagok előírásszerű kezelése. Személyügyi és munkaügyi kérdésekben kapcsolattartás az illetményszámfejtő hellyel, a szükséges adatszolgáltatások elvégzése. A Probono rendszer kezelése, a kapcsolódó feladatok önálló ellátása, a szervezet kormánytisztviselőinek teljeskörű támogatása; belső képzések szervezése, tanulmányi szerződések teljeskörű ügyintézése. A területet érintő szabályzatok és utasítások véleményezése, a kapcsolódó iratminták aktualitásának felügyelete. Közreműködés a szervezetfejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó HR tervezési és szervezési feladatokban.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Személyügyi, munkaügyi, egyéb HR feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem szakirányú felsőfokú végzettség,
 • Humánpolitikai területen szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Központosított Illetményszámfejtési Rendszer - KIRA - ismerete,
 • WinTiszt rendszer ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Probono rendszer ismerete, a kezelésében való jártasság,
 • TÉR rendszer ismerete,
 • NEXON rendszer ismerete,
 • interjúk szervezésében vagy vezetésében való jártasság,
 • a munka törvénykönyvének ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs képesség,
 • precízitás,
 • terhelhetőség,
 • magabiztos fellépés,
 • stressztűrő képesség,
 • tudjon önállóan és csapatban is dolgozni,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél, bruttó bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/2514/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: felvételi elbeszélgetés a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási Hivatal honlapján - 2022. szeptember 9.
 • www.oktatas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.


Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás