Hivatali ügyintéző

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Az

OKTATÁSI HIVATAL

Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Ellenőrzési és Felülvizsgálati Osztály

pályázatot hirdet kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

hivatali ügyintéző

álláshely betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Felsőoktatási Ellenőrzési és Felülvizsgálati Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása

Ellátandó feladatok: felsőoktatási intézmények működési engedélyének felülvizsgálata; közösségi felsőoktatási képzési központok működési engedélyének felülvizsgálata; felsőoktatási diákotthonok működési feltételeinek felülvizsgálata; felsőoktatási hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, valamint részvétel törvényességi ellenőrzési eljárásban; ügyfelek tájékoztatása felsőoktatási szakmai kérdésekben; az adatok közhiteles nyilvántartásban való kezelése; az osztályvezető munkájának támogatása, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása; részvétel az osztály szakmai feladatainak ellátásában, egyes részfolyamatok önálló ügyintézése

A betöltendő állás jogviszonya: kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

A foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan; 40 óra; általános (hivatali); teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest

Az álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. a jogviszony-létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés; speciális adatvédelmi tájékoztatás; a szervezet honlapcíme stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato.

Feltételek, előnyök:

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai); jog, közgazdasági, államtudományi, bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • MS Office Word, Power Point/Prezi és Excel haladó szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • figyelem és precizitás
 • jó elemzési, értelmezési és rendszerezési készség
 • rendszerben való gondolkodás
 • megfelelő kommunikációs készség az ügyfelekkel, munkatársakkal
 • határidők betartása
 • egyéni és csoportos körülmények közötti munkavégzés képessége

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

Egyéb pályázati előnyök:

 • felsőoktatási intézményben, oktatásigazgatásban, oktatási intézményi fenntartói feladatok ellátásában vagy oktatási tevékenység minőséghitelesítésében szerzett tapasztalat
 • közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásában, helyszíni szemle, illetve ellenőrzés végzésében szerzett tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány, tényleges gépjárművezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • a végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz [87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 03. 31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük, pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 04. 21. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. 04. 22.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/563/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás