Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály hatósági feladatainak ellátására kijelölt álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály, Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály

hatósági feladatainak ellátására kijelölt

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

A Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: felsőoktatási hatósági engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások lefolytatása, tanügyigazgatási feladatok, a Felsőoktatási Információs Rendszer intézménytörzsi adatainak nyilvántartásával kapcsolatos adatbáziskezelési informatikai feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• felsőoktatási intézmények működésének, képzésindításának hatósági engedélyezése és nyilvántartásba vétele • felsőoktatási diákotthonok létesítése, adatváltozásainak kezelése • felsőoktatási intézmények, diákotthonok és egyéb felsőoktatási szervezetek adatainak, adatváltozásainak nyilvántartásba vétele • az adatok közhiteles nyilvántartásban való kezelése • a Felsőoktatási Információs Rendszer mint adatbázis használatával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos informatikai feladatok, e téren a munkatársak munkájának támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskola, ezen belül agrár, államtudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi, műszaki, pedagógusképzés, társadalomtudomány vagy természettudomány képzési területen szerzett szakképzettség,
 • sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • MS Office Word és Excel haladó szintű ismerete,
 • nyitottság adatbáziskezelési és -fejlesztési, adatszolgáltatás-teljesítési feladatok iránt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatási intézményben, oktatásigazgatásban, oktatási intézményi fenntartói feladatok ellátásában, vagy oktatási tevékenység minőséghitelesítésében szerzett tapasztalat,
 • közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásában, helyszíni szemle, illetve ellenőrzés végzésében szerzett tapasztalat,
 • közhiteles nyilvános regiszter, információs rendszer mint adatbázis használatában, kezelésében, fejlesztésében szerzett tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány, tényleges gépjárművezetői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

 • jó elemzési, értelmezési és rendszerezési készség,
 • figyelem és precizitás a munkavégzés során,
 • rendszerben való gondolkodás,
 • munkafolyamatok és adatbázison belüli összefüggések átlátásának képessége,
 • megfelelő kommunikációs készség az ügyfelekkel, munkatársakkal,
 • igény a jogszabályi határidők betartására,
 • igény az egymásra épülő feladatok határidőben történő teljesítésére,
 • jó stressztűrő képesség,
 • egyéni és csoportos körülmények közötti munkavégzés képessége.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019 (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél a bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton HP/2885/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Az első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés és gyakorlati feladatok megoldása (Word, Excel).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetők el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

Megpályázom a pozíciót.

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás