Hatósági feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály, Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

hatósági feladatok ellátására kijelölt álláshely betöltésére.

 

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • felsőoktatási intézmények működésének, képzésindításának hatósági engedélyezése és nyilvántartásba vétele
 • felsőoktatási diákotthonok létesítése, adatváltozásainak kezelése
 • felsőoktatási intézmények, diákotthonok és egyéb felsőoktatási szervezetek adatainak, adatváltozásainak nyilvántartásba vétele
 • az adatok közhiteles nyilvántartásban való kezelése
 • a Felsőoktatási Információs Rendszer mint adatbázis használatával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos informatikai feladatok, e téren a munkatársak munkájának támogatása

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk:
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú alapképzés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • felsőfokú végzettség
 • iktatórendszer (pl. DMS, Poseidon) használatának ismerete
 • MS Office irodai alkalmazások készségszintű ismerete
 • tanügyigazgatási vagy felsőoktatási szakmai feladatok terén szerzett munkatapasztalat előny

Elvárt kompetenciák:

 • Szabálykövetés, fegyelmezettség (alap)
 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Digitális és IKT kompetenciák (ügyintézői)
 • Ügyiratkezelési ismeretek (ügyintézői)
 • Határidők betartása (egyéb)

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.13.

A pályázat elbírálásának módja: Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.20.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.20.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/852/2024 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás