Hatósági ellenőrzési-vizsgálati feladatok ellátására szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály, Felsőoktatási Ellenőrzési és Felülvizsgálati Osztály

hatósági ellenőrzési-vizsgálati feladatainak ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

A Felsőoktatási Ellenőrzési és Felülvizsgálati Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: felsőoktatási működési engedélyek, működési feltételek felülvizsgálati eljárása, hatósági ellenőrzési eljárások lefolytatása, tanügyigazgatási feladatok, a Felsőoktatási Információs Rendszer adatainak alkalmazásával kapcsolatos feladatok.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

• felsőoktatási intézmények működési engedélyének felülvizsgálata • közösségi felsőoktatási képzési központok működési engedélyének felülvizsgálata • felsőoktatási diákotthonok működési feltételeinek felülvizsgálata • felsőoktatási hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, részvétel törvényességi ellenőrzési eljárásban • ügyfelek tájékoztatása felsőoktatási szakmai kérdésekben • az adatok közhiteles nyilvántartásban való kezelése • a Felsőoktatási Információs Rendszer mint adatbázis használatával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos informatikai feladatok, e téren a munkatársak munkájának támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, azon belül agrár, államtudományi, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi, műszaki, pedagógusképzés, társadalomtudomány vagy természettudomány képzési területen szerzett szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • MS Office Word és Excel haladó szintű ismerete,
 • Nyitottság adatbáziskezelési és –fejlesztési, adatszolgáltatás-teljesítési feladatok iránt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatási intézményben, oktatásigazgatásban, oktatási intézményi fenntartói feladatok ellátásában vagy oktatási tevékenység minőséghitelesítésében szerzett tapasztalat,
 • közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásában, helyszíni szemle, illetve ellenőrzés végzésében szerzett tapasztalat,
 • közhiteles nyilvános regiszter, információs rendszer mint adatbázis használatában, kezelésében, fejlesztésében szerzett tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány, tényleges gépjárművezetői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

 • jó elemzési, értelmezési és rendszerezési készség,
 • figyelem és precizitás a munkavégzés során,
 • rendszerben való gondolkodás,
 • munkafolyamatok és adatbázison belüli összefüggések átlátásának képessége,
 • megfelelő kommunikációs készség az ügyfelekkel, munkatársakkal,
 • igény a jogszabályi határidők betartására,
 • igény az egymásra épülő feladatok határidőben történő teljesítésére,
 • jó stressztűrőképesség,
 • egyéni és csoportos körülmények közötti munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019 (IV.23.) Korm.rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél a bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/1006/2022 iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés és gyakorlati feladatok megoldása (Word, Excel).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Megpályázom a pozíciót >>