Ugrás a tartalomhoz

Hatósági ellenőrzési-vizsgálati feladatok ellátására szolgáló álláshely

2022. április 5.

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály, Felsőoktatási Ellenőrzési és Felülvizsgálati Osztály

hatósági ellenőrzési-vizsgálati feladatainak ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

A Felsőoktatási Ellenőrzési és Felülvizsgálati Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: felsőoktatási működési engedélyek, működési feltételek felülvizsgálati eljárása, hatósági ellenőrzési eljárások lefolytatása, tanügyigazgatási feladatok, a Felsőoktatási Információs Rendszer adatainak alkalmazásával kapcsolatos feladatok.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

• felsőoktatási intézmények működési engedélyének felülvizsgálata • közösségi felsőoktatási képzési központok működési engedélyének felülvizsgálata • felsőoktatási diákotthonok működési feltételeinek felülvizsgálata • felsőoktatási hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, részvétel törvényességi ellenőrzési eljárásban • ügyfelek tájékoztatása felsőoktatási szakmai kérdésekben • az adatok közhiteles nyilvántartásban való kezelése • a Felsőoktatási Információs Rendszer mint adatbázis használatával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos informatikai feladatok, e téren a munkatársak munkájának támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elvárt kompetenciák:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés és gyakorlati feladatok megoldása (Word, Excel).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Megpályázom a pozíciót >>

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra