Hatósági feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Győri Pedagógiai Központ

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

hatósági feladatok ellátására kijelölt álláshely betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A hatósági feladatok területén a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal együttműködve közreműködés a döntéstervezetek előkészítésében: tanköteles 6 éves gyermek esetén felmentés engedélyezése a tankötelezettség teljesítése alól további egy nevelési évig, illetve a tankötelezettség teljesítés megkezdésének engedélyezése a gyermek 6 éves kora előtt.

Egyéni munkarend engedélyezése tekintetében döntéstervezetek előkészítése.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Győr

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási

Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi

hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés

feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet

honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap

próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn

túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a

pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat

eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása;
 • magyar állampolgárság.

Elvárt végzettség/képesítés:

Doktori (PhD), jogász

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • jogi diploma;
 • word, excell használata.

Járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati);
 • döntési képesség (alap);
 • stratégiai gondolkodás (egyéb);
 • szervezőkészség, koordináció (ügyintézői).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 • motivációs levél;
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján;
 • adatkezelési nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.25.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás

a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott

jelentkezőkkel felvételi interjú. A pályázati anyagban bruttó bérigény megjelölése szükséges.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.30.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.03.

Elektronikus úton, a HP/6802/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére

az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás