Főosztályvezetői álláshely

Az Oktatási Hivatal

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

az Üzemeltetési Főosztály

főosztályvezető

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A Hivatal 22 telephellyel rendelkezik, így az Üzemeltetési Főosztály vezetőjeként feladata ezen egységek vonatkozásában az üzemeltetési feladatok teljeskörű felügyelete és irányítása, a telephelyek üzembiztos működésének/működtetésének biztosítása.

A feladata továbbá:

 • a hivatali feladatok ellátását szolgáló készletek, eszközök beszerzésének koordinálása, valamint közreműködés a beruházások lebonyolításával és szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos operatív feladatok ellátásában;
 • a vagyonbiztosítással, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és casco biztosítással kapcsolatos ügyintézés koordinálása, valamint a Hivatali gépjárművek üzemeltetésével, karbantartásával, műszaki vizsgáztatásával, illetve szabályszerű használatának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok felügyelete, valamint a Hivatal mobiltelefon-flottájának ellátottságának kezelése;
 • a szigorú számadás alá eső taxikártyák őrzésének, kiadásának, valamint az elszámolásukról vezetett nyilvántartás felügyelete;
 • a bútor- és eszközmozgatással járó költözések megtervezése, koordinálása;
 • az auditok, monitoringok, helyszíni ellenőrzések lebonyolításának előkészítése és segítése;
 • a munka- és tűzvédelmi szabálykörnyezet ellenőrzése, felügyelete.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal Üzemeltetési Főosztályának irányítása és vezetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó, azzal összefüggő feladatok koordinálása.

Az álláshely betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Üzemeltetési Főosztály, Műszaki Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 27

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, főiskola,
 • Üzemeltetési területen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • Bármely területen szerzett 5 év vezetői tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • B kategóriás jogosítvány, aktív gépkocsi vezetői gyakorlat,
 • Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Üzemeltetési területen szerzett vezetői tapasztalat,
 • Közszolgálatban szerzett releváns vezetői tapasztalat,
 • Műszaki szakirányú végzettség,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló vezetői, irányítói és koordinációs képesség,
 • Rugalmas, megoldáskereső feladatellátási képesség,
 • Kitűnő kommunikációs és szervezői készség,
 • Proaktív szemléletmód,
 • Megbízhatóság, pontosság, felelősségtudat, precizitás,
 • Nagyfokú terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével, illetve a korábban ellátott - üzemeltetési területen végzett - tevékenység részletes leírásával,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a "HP/2454/2022" iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes vagy online csatornán történő felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás