Ügyviteli feladatok ellátására szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Felvételi Főosztály, Ügyviteli Osztály

ügyviteli

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

Az Oktatási Hivatal ügyviteli feladatainak ellátása: a felsőoktatási felvételi eljárásokban a jelentkezők dokumentumainak és adatainak feldolgozása a hatályos jogszabályok szerint; a telefonon vagy e-mailben, esetenként a személyesen érkező megkeresések kezelése; hatósági ügyintézés; a felvételi eljárásrendek kidolgozásában való részvétel.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Oktatási Hivatal felsőoktatási felvételivel kapcsolatos ügyviteli feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, ezen belül az államtudományi vagy jogi, a pedagógusképzés, a bölcsészettudományi vagy a társadalomtudományi képzési területen szerzett szakképzettség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatási intézmény oktatást segítő szervezeti egységénél szerzett tapasztalat,
 • legalább alapszintű angol és/vagy német nyelvtudás,
 • ügyviteli feladatokban való jártasság.

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs készség szóban és írásban,
 • kiváló értelmezési készség,
 • figyelmes munkavégzés, precizitás,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • nyitottság, rugalmasság,
 • monotonitástűrő képesség,
 • önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019 (IV.23.) Korm.rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • A szakmai életutat tartalmazó bemutatkozó levél a bruttó bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/2424/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Az első: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. A második: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel folytatott felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás