Érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya, Érettségi és Versenyszervezési Osztály

érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

Az érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok: a kijelölt közismereti vizsgatárgyak gondozása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kijelölt közismereti érettségi vizsgatárgyakhoz kapcsolódó feladatok ellátása: a megrendelt vizsgaanyagok elkészítésének nyomon követése, az elkészült vizsgaanyagok és a kísérőanyagok informatikai átvétele, nyilvántartása, illetve ellenőrzése a formai követelményeknek és a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, ennek során a minősített adatokat tartalmazó iratokra vonatkozó jogszabályok és egyéb jogi normák betartása, betartatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, ezen belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamelyike,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása sikeres pályázat esetén
 • MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű használata, kiemelkedő szövegszerkesztési ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jártasság az érettségi vizsgákkal kapcsolatos szervezési feladatokban
 • középiskolai tanítási tapasztalat
 • közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgáztatásban szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési és kapcsolattartó készség, csapatmunka,
 • megbízhatóság,
 • önálló munkavégzés a rá bízott feladatok tekintetében,
 • rugalmasság,
 • problémamegoldó készség,
 • precíz és proaktív munkavégzés,
 • terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019 (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/404/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato. Az álláshely betöltője a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény értelmében nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás