Érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos (szakmai vizsgatárgyak) feladatok ellátására kijelölt álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Köznevelési Programok Főosztálya, Érettségi és Versenyszervezési Osztály

érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos (szakmai vizsgatárgyak) feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

Az érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok: a kijelölt vizsgatárgyak gondozása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kijelölt szakmai érettségi vizsgatárgyakhoz kapcsolódó feladatok ellátása: megrendelt vizsgaanyagok elkészítésének nyomon követése, az elkészült vizsgaanyagok és a kísérőanyagok informatikai átvétele, nyilvántartása, illetve ellenőrzése a formai követelményeknek és jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, ennek során, a minősített adatokat tartalmazó iratokra vonatkozó jogszabályok és egyéb jogi normák betartása, betartatása. Közvetlen kapcsolattartás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet kijelölt munkatársaival az OH-NSZFH között létrejött hatályos megállapodás alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának (KSZ) rendelkezései, továbbá az illetmény vezető-hivatali tanácsos besorolási fokozathoz tartozó sávon belüli, munkáltatói jogkör gyakorlója által történő megállapítására a Kit. és a KSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetem, ezen belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamelyike,
 • sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • magas szintű MS Office (irodai alkalmazások), kiemelkedő szövegszerkesztési ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jártasság az érettségi vizsgákkal kapcsolatos szervezési feladatokban,
 • középiskolai tanítási tapasztalat,
 • szakmai érettségi vizsgatárgyak közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgáztatásában szerzett gyakorlat,
 • informatika tanári diploma,

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési és kapcsolattartó készség, csapatmunka,
 • megbízhatóság,
 • önálló munkavégzés a rá bízott feladatok tekintetében,
 • rugalmasság,
 • problémamegoldó készség,
 • precíz és proaktív munkavégzés,
 • terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a "HP/2879/2022" iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail- címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetők el:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato Az álláshely betöltője a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény értelmében nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

Jelentkezem az állásra.

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás