Érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya, Érettségi és Versenyszervezési Osztály

érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 , Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

Az érettségi vizsgák és a középfokú írásbeli felvételi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok: az elektronikusan átvett érettségi vizsgaanyagok gondozása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az érettségi vizsgatárgyakat gondozó munkatársak által átvett vizsgaanyagok minősítésének informatikai előkészítése, nyomdai változatának előállítása, a tételkészletben szereplő vizsgaanyagok elektronikus tárolása, nyilvántartása, statisztikák, kimutatások készítése a minősített adatokat tartalmazó iratokra vonatkozó jogszabályok és egyéb jogi normák betartásával/betartatásával. A középfokú írásbeli felvételi vizsgák vizsgaanyagainak informatikai előkészítése, nyomdai változatának előállítása, elektronikus tárolása, nyilvántartása, statisztikák, kimutatások készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, továbbá az illetmény hivatali főtanácsos II. besorolási fokozathoz tartozó sávon belüli, munkáltatói jogkör gyakorlója által történő megállapítására a Kit. és a KSZ rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
  Cselekvőképesség,
  Büntetlen előélet,
  Egyetem, ezen belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamelyike,
  Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  MS Office (irodai alkalmazások) professzionális szintű használata, kiemelkedő szövegszerkesztési ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • informatikatanári diploma
  kiemelkedő táblázatkezelési ismeretek
  alapvető tipográfiai ismeretek, grafikai ismeretek
  alapvető hardver és hálózati ismeretek
  makrók kezelése/írása
  jártasság az érettségi vizsgákkal kapcsolatos szervezési feladatokban
  középiskolai tanítási tapasztalat
  közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgáztatásban szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési és kapcsolattartó készség,
  megbízhatóság,
  önálló munkavégzés a rá bízott feladatok tekintetében,
  rugalmasság,
  precíz és proaktív munkavégzés,
  terhelhetőség,
  problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019 (IV.23.) Korm.rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz
  motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével
  iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
  hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/3041/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés, melynek során az informatikai tudást felmérő kérdések is lehetnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetők el:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato.  Az álláshely betöltője a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény értelmében nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

 

Jelentkezem az állásra.

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás