Az érettségi és középfokú felvételi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt álláshely (informatikai feladatok)

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Köznevelési Programok Főosztálya

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

érettségi és középfokú felvételi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt feladatkör betöltésére

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az érettségi vizsgatárgyakat gondozó munkatársak által átvett vizsgaanyagok minősítésének informatikai előkészítése, nyomdai változatának előállítása, a tételkészletben szereplő vizsgaanyagok elektronikus tárolása, nyilvántartása, statisztikák, kimutatások készítése a minősített adatokat tartalmazó iratokra vonatkozó jogszabályok és egyéb jogi normák betartásával/betartatásával. A középfokú írásbeli felvételi vizsgák vizsgaanyagainak informatikai előkészítése, nyomdai változatának előállítása, elektronikus tárolása, nyilvántartása, statisztikák, kimutatások készítése.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk:
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú alapképzés: egyetemi végzettség, ezen belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamelyike.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • MS Office (irodai alkalmazások) professzionális szintű használata, kiemelkedő szövegszerkesztési ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Eljárásrendi ismeretek (ügyintézői)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Kommunikáció (ügyfélszolgálati)
 • Szervezőkészség, koordináció (ügyintézői)

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.31.

A pályázat elbírálásának módja: Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.07.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.08.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/1003/2024 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

 

Megpályázom a pozíciót

 

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás