érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok (idegen nyelvek) álláshely

 

Az Oktatási Hivatal

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

a Köznevelési Programok Főosztálya, Érettségi és Versenyszervezési Osztály

érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok (idegen nyelvek)

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

Az érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok: a kijelölt vizsgatárgyak gondozása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A kijelölt érettségi vizsgatárgyakhoz (elsősorban élő idegen nyelv vizsgatárgyak) kapcsolódó feladatok ellátása: a megrendelt vizsgaanyagok elkészítésének nyomon követése, az elkészült vizsgaanyagok és a kísérőanyagok informatikai átvétele, nyilvántartása, illetve ellenőrzése a formai követelményeknek és a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, ennek során a minősített adatokat tartalmazó iratokra vonatkozó jogszabályok és egyéb jogi normák betartása, betartatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, ezen belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamelyike,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű használata, kiemelkedő szövegszerkesztési ismeretek.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jártasság az érettségi vizsgákkal kapcsolatos szervezési feladatokban;
 • középiskolai tanítási tapasztalat;
 • élő idegen nyelvek közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgáztatásában szerzett gyakorlat;
 • élő idegen nyelv szakos középiskolai tanári végzettség.

 

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési és kapcsolattartó készség, csapatmunka,
 • megbízhatóság,
 • önálló munkavégzés a rá bízott feladatok tekintetében,
 • rugalmasság,
 • problémamegoldó készség,
 • precíz és proaktív munkavégzés,
 • terhelhetőség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a "HP/1577/2022" iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato. Az álláshely betöltője a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény értelmében nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás