Érettségi és Versenyszervezési Osztály érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos álláshely (szakmai tárgyak)

Az Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya, Érettségi és Versenyszervezési Osztály

érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos


álláshely betöltésére.


A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

Az érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok: a kijelölt szakmai érettégi vizsgatárgyak gondozása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A kijelölt szakmai érettségi vizsgatárgyakhoz kapcsolódó feladatok ellátása:

 • megrendelt vizsgaanyagok elkészítésének nyomon követése,
 • az elkészült vizsgaanyagok és a kísérőanyagok informatikai átvétele,
 • nyilvántartása, illetve ellenőrzése
 • a formai követelményeknek és jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, ennek során, a minősített adatokat tartalmazó iratokra vonatkozó jogszabályok és egyéb jogi normák betartása, betartatása.
 • Közvetlen kapcsolattartás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet kijelölt munkatársaival az OH-NSZFH között létrejött hatályos megállapodás alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, ezen belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magas szintű MS Office (irodai alkalmazások), kiemelkedő szövegszerkesztési ismeretek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Informatika tanári diploma,
 • Középiskolai tanítási tapasztalat,
 • Szakmai érettségi vizsgatárgyak közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgáztatásában szerzett gyakorlat,
 • Jártasság az érettségi vizsgákkal kapcsolatos szervezési feladatokban,

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködési és kapcsolattartó készség, csapatmunka,
 • Megbízhatóság,
 • Önálló munkavégzés a rá bízott feladatok tekintetében,
 • Rugalmasság,
 • Problémamegoldó készség,
 • Precíz és proaktív munkavégzés,
 • Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019 (IV.23.) Korm.rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a "HP/4943/2019" iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Az álláshely betöltője a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény értelmében nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

Nyomtatás