Egri Pedagógiai Oktatási Központ ügyviteli feladatainak ellátására kijelölt álláshely

 

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Egri Pedagógiai Oktatási Központ

ügyviteli feladatainak ellátására kijelölt

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Eger, 3300, Szvorényi út 27.

Ellátandó feladatok:

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: az egyes ügyviteli, iratkezelési feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ tevékenységi köréhez tartozó ügyviteli és iratkezelési feladatok ellátása. A főosztályi iratok érkeztetése, iktatása, nyilvántartása valamennyi feladatkörben; a kimenő iratokkal kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása; a titkársági telefon kezelése, ügyfél-tájékoztatási feladatok ellátása, irattárazáshoz kapcsolódó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középfokú vagy felsőfokú végzettség; jogi, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű - a közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség
 • MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • köznevelési területen szerzett legalább 1-3 év tapasztalat,
 • ECDL bizonyítvány (Word, internet, e-mail, Excel, Access, PowerPoint),
 • iktatórendszer használatában szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • rendszerben való gondolkodás,
 • megfelelő kommunikációs készség az ügyfelekkel, munkatársakkal,
 • igény a határidők betartására,
 • jó stressztűrő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019 (IV.23.) Korm.rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/2923/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Az első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés és gyakorlati feladatok megoldása (Word, Excel).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetők el:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

 

Jelentkezem az állásra

Nyomtatás