Minősítést, tanfelügyeletet, önértékelést támogató szolgáltatások szervezésére szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

minősítést, tanfelügyeletet, önértékelést támogató szolgáltatások szervezése

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 8.

Ellátandó feladatok:

A Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal együttműködve a pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, önértékelési eljárásokhoz kapcsolódó jogi, adminisztratív, szervezési, és szakmai feladatok ellátása. A köznevelési intézmények támogatása az eljárások háttérfeladatainak szakszerű megvalósításában, az eljárásokra történő felkészülésben.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A minősítési tervbe való bekerülés feltételeinek vizsgálata, a minősítési eljárások adminisztrálási (új eljárás felvétele, törlése, módosítása, felfüggesztése) és egyéb, szervezéssel összefüggő feladatainak ellátása. A pedagógusminősítési és tanfelügyeleti látogatások kijelölt időpontjával, helyszínével kapcsolatos kérelmek elbírálása. A pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértők munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése. A pedagógusminősítéssel, tanfelügyelettel, önértékeléssel kapcsolatos fenntartói, intézményi, szakértői, pedagógusi megkeresések intézése, jogi, informatikai, szakmai tanácsadás. Az eljárásokhoz kapcsolódó továbbképzések, tájékoztatók, fórumok szervezése és tartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, főiskola ezen belül pedagógus szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pedagógiai-szakmai ellenőrzési és/vagy pedagógusminősítési szakértői tapasztalat, vagy
 • köznevelési intézményben pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, önértékelési eljárásokban végzett szakmai közreműködés

Elvárt kompetenciák:

 • átlagon felüli tájékozottság a köznevelési intézményrendszer működését meghatározó jogszabályokban,
 • Az MS Office Excel haladó szintű ismerete,
 • rendszerben való gondolkodás,
 • kiemelkedő kommunikációs készség írásban és szóban,
 • jó előadói kompetenciák, tudásmegosztás módszereinek alkalmazási képessége,
 • együttműködési készség, csapatszellem,
 • figyelem, koncentráltság és precizitás a munkavégzés során,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a "HP/2076/2022" iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás