Bérszámfejtői feladatok ellátására kijelölt álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Humánpolitikai Főosztály, Bér- és Illetmény Osztály

bérszámfejtői feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2025.03.30 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122, Maros utca 19-21.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Főosztály bér- és illetményügyi feladatai körében ellátja a Hivatal személyi állománya tekintetében a bérgazdálkodási feladatokat, valamint a külső személyekhez kapcsolódó bérszámfejtési feladatokat, és a nem rendszeres juttatások számfejtését. A Főosztály bér- és illetményügyi feladatai körében elvégzi a cafeteria juttatások igénybevételéhez kapcsolódó nyilatkoztatást, nyilvántartást és a pénzügyi szakterület részére történő adatszolgáltatást. A Főosztály bér- és illetményügyi feladatai körében elvégzi az illetményekhez és bérekhez kapcsolódó nyilvántartási feladatokat valamint elvégzi a programok, támogatások elszámolásának illetményekhez és bérekhez kapcsolódó feladatokat. A Főosztály bér- és illetményügyi feladatai körében ellátja a Hivatal teljes személyi állományára vonatkozóan a munkaidő-nyilvántartás adminisztrációjával kapcsolatos munkaügyi feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A bérszámfejtői feladatok elvégzése a Hivatal személyi állománya és a külső személyek tekintetében, valamint a hivatal rendszerében, adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, szakirányú középfokú végzettség,
 • Vagyonnyilatkozott tétel sikeres pályázat esetén,
 • Bérszámfejtői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, egyetem, ezen belül pénzügyi, számviteli vagy közgazdasági végzettség,
 • Közigazgatásban szerzett bérszámfejtői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • pontosság,
 • felelősségtudat,
 • precizitás,
 • terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél, bruttó bérigény megjelölésével
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/3150/HP iktatószám megjelöléssel Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás