Számviteli Osztály bérkönyvelő álláshely

Az Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Oktatási Hivatal
Gazdasági Főosztály Számviteli Osztály

bérkönyvelő

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

- bérkönyvelés a ForrásNET integrált ügyviteli programrendszerben - bérfeladáshoz kapcsolódó ellenőrzések, egyeztetések elvégzése, eltérések rendezése, átkönyvelések felvezetése - előzetes bérkötelezettségvállalás rögzítése, egyeztetése - költségvetési év zárásakor bért érintő elhatárolások könyvelése - bért érintő analitikák és kimutatások vezetése, valamint rendelkezésre bocsátása belső felhasználók részére - elkülönített ügyletkódon könyvelt bér és járulék főkönyvi egyeztetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, ezen belül pénzügyi-számviteli szakirányú iskolai végzettség,
 • FORRÁS NET rendszer ismerete,
 • Költségvetési szervnél hasonló területen szerzett legalább 1 éves gyakorlat,
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelői végzettség,
 • bér és Tb ügyintézői végzettség.

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • precizitás,
 • jó kommunikációs és problémamegoldó készség,
 • önállóan és csapatban is jó teljesítmény,
 • munkabírás,
 • terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Anikó nyújt, a 1/374-2163 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/4937/2019 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu E-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Nyomtatás