Belső ellenőrzési vezető - főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

a Belső Ellenőrzési Főosztály

belső ellenőrzési vezető - főosztályvezető

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A vonatkozó jogszabályok, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján az éves ellenőrzési tervben meghatározott, valamint a terven felüli és a soron kívüli belső ellenőrzési feladatok elvégzése, ellenőrzési jelentések készítése. A belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata, elemzés és értékelés, ajánlások megtétele, tanácsadások elvégzése, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése. Vezetői feladatai közé tartozik a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése és aktualizálása, a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása és a Hivatal elnökének jóváhagyása után a tervek végrehajtása és azok megvalósításának nyomon követése, a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása, az ellenőrzések összehangolása, a Bkr. szerinti nyilvántartások vezetése, valamint a Bkr. 22. §-ban és a Főosztály Ügyrendjében foglalt feladatok ellátása. Adminisztráció, dokumentumkezelés (iktatás) és nyilvántartás.

 

Az álláshely betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése:

Belső Ellenőrzési Főosztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem vagy főiskola keretén belül szerzett szakirányú végzettség a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019.(XII.23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján,
 • A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) megléte az Áht. 70.§ (4) bekezdése szerint,
 • ÁBPE I. –II. vizsgák megléte,
 • Legalább 5 éves szakmai gyakorlat megléte szükséges ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 15.§ (3) bekezdése alapján,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ECDL
 • államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
 • közbeszerzési referens végzettség,
 • adótanácsadói végzettség,
 • könyvvizsgálói végzettség,
 • angol nyelvtudás,
 • közigazgatási tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, pontosság, precizitás,
 • kiváló elemző készség és rendszerező képesség,
 • magas szintű kommunikációs képesség,
 • a vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete,
 • önálló munkavégzés,
 • terhelhetőség,
 • határozottság,
 • stressztűrés, konfliktuskezelés,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a HP/1103/2022 iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. A második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás, valamint a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

Az álláshely betöltője a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény értelmében nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

 

A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás