Belső ellenőr

 

Az Oktatási Hivatal

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

a Belső Ellenőrzési Főosztály

belső ellenőr

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A vonatkozó jogszabályok, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján az éves ellenőrzési tervben meghatározott, valamint a terven felüli és a soron kívüli belső ellenőrzési feladatok elvégzése, ellenőrzési jelentések készítése.
 • A belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata, elemzés és értékelés, ajánlások megtétele, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése.
 • Adminisztráció, dokumentumkezelés (iktatás) és nyilvántartás; részvétel az ellenőrzési terv és jelentés összeállításában, a kockázat elemzési folyamatok értékelésében, tanácsadási tevékenység ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem vagy főiskola keretén belül szerzett szakirányú végzettség a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII.23.) PM rendelet 2. § (1) alapján,
 • Az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy az adott költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik,
 • Az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel (belső ellenőri regisztráció költségvetési szervek tekintetében) való rendelkezés illetve az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium belső ellenőri nyilvántartásban meglévő aktív státusz, vagy beadott kérelem igazolása,
 • ÁBPE I. vizsga megléte,
 • Legalább 2 éves szakmai gyakorlat megléte szükséges ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII.23.) PM rendelet 2.§ (1) a) és c) pontjában felsorolt végzettségek esetén,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ECDL bizonyítvány megléte,
 • államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
 • közbeszerzési referens végzettség,
 • adótanácsadói végzettség,
 • könyvvizsgálói végzettség,
 • belső ellenőri ÁBPE I.-II. tanfolyamok elvégzése, igazolása,
 • angol nyelvtudás,
 • közigazgatási tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • tanácsadói szemlélet,
 • terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság,
 • kiváló elemző készség és rendszerező képesség,
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • a vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete,
 • együttműködési képesség, csapatmunka,
 • stressztűrés, konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a HP/2337/2022 iktatószám megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás, valamint a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Az álláshely betöltője a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény értelmében nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

 

Megpályázom a pozíciót

 

Nyomtatás

CÍMKÉK

belső ellenőr