Belső ellenőri feladatok ellátására kijelölt álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Belső Ellenőrzési Főosztály
pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében
belső ellenőri feladatok ellátására kijelölt
álláshely betöltésére.

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köznevelési és a felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a hazai képzés minden területét hatékonyan fogja össze.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása.

A vonatkozó jogszabályok, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján az éves ellenőrzési tervben meghatározott, valamint a terven felüli és a soron kívüli belső ellenőrzési feladatok elvégzése, ellenőrzési jelentések készítése. A belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata, elemzés és értékelés, ajánlások megtétele, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése. Adminisztráció, dokumentumkezelés (iktatás) és nyilvántartás; részvétel az ellenőrzési terv és jelentés összeállításában, a kockázat elemzési folyamatok értékelésében, tanácsadási tevékenység ellátásában.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási
Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap
próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn
túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a
pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat
eredménytelenné nyilvánítási jogát.
Az adatvédelmi tájékoztatónk: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú mesterképzés

Járművezetői engedély:

 • B kategória

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Államigazgatási szervnél megszerzett 2 éves belső ellenőri szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • Belső ellenőrzési területen szerzett szakmai tapasztalat
 • Költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri nyilvántartásba vétel (regisztrált belső ellenőr) megléte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a szerint.
 • A 22/2019 (XII. 23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti végzettség.

Egyéb pályázati előnyök:

 • Jogász vagy államigazgatási végzettség
 • Közigazgatási szakvizsga
 • ÁBPE II vizsga
 • államháztartási mérlegképes könyvelői vagy könyvvizsgálói végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Konfliktus-kezelés (alap)

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
 • eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.15.
A pályázat elbírálásának módja: Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.05.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.01.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/7454/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

allashirdetes