Beérkező számlák és egyéb pénzügyi feladatok ellátására kijelölt álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági Főosztály, Pénzügyi Osztály

beérkező számlák és egyéb pénzügyi feladatok ellátására kijelölt

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A Hivatal beérkező számláinak rögzítése a Forrás.NET integrált pénzügyi-számviteli rendszer megfelelő moduljába, az adatrögzítésre előírt szabályok betartásával. A kifizetési dokumentumok ellenőrzése, érvényesítése, utalványrendeletek előállítása. A szállítóállománnyal kapcsolatos analitikus nyilvántartások elkészítése, kapcsolattartás a partnerekkel, beszállítókkal való levelezés lebonyolítása, dokumentálása. A Hivatalt érintő belföldi kiküldetések pénzügyi elszámolásainak ellenőrzése és feldolgozása. Kapcsolattartás a társfőosztályokkal, hivatali munkatársakkal, a jogszabályok és pénzügyi előírások naprakész ismerete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi feladatok elvégzése a hivatal informatikai rendszerében, adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli szakirányú végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Microsoft Office programcsomag (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete,
 • 1-3 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdálkodási területen szerzett felsőfokú végzettség,
 • mérlegképes könyvelői végzettség,
 • államháztartásban, költségvetési szervnél szerzett tapasztalat,
 • FORRÁS.NET rendszer felhasználói szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, pontosság, felelősségtudat, precizitás, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél, bruttó bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/2810/HP iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetők el:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás