Asszisztens álláshely

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

OKTATÁSI HIVATAL

Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

asszisztens

álláshely betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • humánpolitikához kapcsolódó adminisztratív feladatok
 • általános adminisztratív feladatok
 • a referensek által végzett feladatok támogatása
 • iratkezelési, szerkesztési feladatok
 • rendezvényszervezési feladatok.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Miskolc

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelményének megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelmi tájékoztatónk: 
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA)

 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felsőfokú képesítés
 • Ms Office haladó szintű ismerete
 • Ügyviteli munkakörben szerzett gyakorlat
 • Vezetői engedély és vezetési gyakorlat.

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

Szakmai tapasztalat: A pályázat elbírálása során előnyt jelent.

Vezetői tapasztalat: A pályázat elbírálása során nem jelent előnyt.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Hatékony munkavégzés (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Aktivitás, reagálás (egyéb)
 • Munkatempó és feladatvállalás (egyéb).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.09.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés. Kérjük pályázati anyagában legyen szíves jelölni bruttó bérigényét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.30.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a HP/1902/2023 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére az allas@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás