Asszisztensi feladatok ellátását szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Fejlesztési Iroda

asszisztensi feladatok ellátására szolgáló

álláshely betöltésére

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű , előreláthatólag 2025 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 , Maros utca 19-21.

Ellátandó feladatok:

Felelősségteljesen ellátja a Fejlesztési Iroda titkársági és adminisztrációs feladatait, figyelemmel kíséri az ügyiratokat, telefonokat, elektronikus levelezést és a folyamatban lévő - a Fejlesztési Irodát érintő - ügyeket. Közreműködik a fejlesztési irodavezetőhöz érkező hivatalos megkeresések, kérelmek szakmai áttekintésében, elintézésében. Közreműködik a hivatal más szervezeti egységeivel valamint az ügyfelekkel történő kapcsolattartásban. Ellátja az általános szervezési feladatokat. Támogatja a Fejlesztési Iroda munkáját. Részt vesz a megbeszéléseken, jegyzőkönyveket, emlékeztetőket készít.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Szakmailag és adminisztrációs szempontból támogatja a fejlesztési irodavezető, valamint a Fejlesztési Iroda munkáját.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Alapfokú angol nyelvtudás,
 • 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Levelező rendszerek gyakorlott ismerete,
 • MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott ismerete,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Informatikai területhez kapcsolódó végzettség,
 • Hasonló munkakörben, vagy informatikai területen szerzett tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerben való gondolkodás,
 • Megfelelő kommunikációs készség az ügyfelekkel, munkatársakkal,
 • Jó stressztűrő képesség,
 • Szervezőkészség,
 • Együttműködési készség,
 • Jó időgazdálkodási képesség,
 • Önálló, proaktív munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019 (IV.23.) Korm.rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/1492/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • az Oktatási Hivatal honlapján - 2022. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás, asszisztens