Angol vagy német nyelvű hangalámondókat keresünk

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projektje keretében megvalósul az országos kompetenciamérési rendszer kiterjesztése új évfolyamokra és új mérési területekre. Így megtörténik – többek között – az idegen- és célnyelvi mérések feladatbankjának bővítése is.

Az idegen- és célnyelvi mérésekhez fejlesztett feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat, a feladatsorokban felhasznált szövegek autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatok az olvasott szöveg értését és a hallott szöveg értését mérő részfeladatokból állnak.

Ellátandó feladat

A hallott szöveg értését mérő feladatok hanganyagának rögzítéséhez várjuk NÉMET vagy ANGOL nyelvből anyanyelvi szinten beszélők jelentkezését, az alábbi nem- és korcsoportokban:

Német nyelv:

 • fiú (14-18 éves);
 • lány (14-18 éves).

Angol nyelv:

 • amerikai középkorú férfi;
 • brit középkorú férfi;
 • brit fiú (13-16 éves);
 • brit vagy amerikai fiatal férfi (16-25 éves).

Azok jelentkezését várjuk, akik:

 • az adott nyelv (német / angol) anyanyelvi szintű beszélői, valamint
 • nincs olyan beszédhibájuk, mely az adott nyelven a megértést hátrányosan befolyásolhatja.

A jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege:

 • megbízási szerződés;
 • szerződéskötéstől 2023. október 31-ig, előre egyeztetett időpontokban.

A munkavégzés helye:

Budapest

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ ismeretet tanúsító okiratok másolata.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton, az allasEFOP3215@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül, a levél tárgyában a betölteni kívánt pozíció megjelölésével.

 

Megpályázom a pozíciót