Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály adatmenedzseri / adminisztrációs feladatok ellátására szolgáló álláshely

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály

adatmenedzseri / adminisztrációs feladatok ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A hazai és nemzetközi tanulói felmérések adatfájljainak összeállítása, tisztítása, archiválása.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Méréseket támogató adminisztrációs adatkezelő programok használata. Mintaválasztás előkészítése. Adattisztítás. Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés a nemzetközi központokkal – szóbeli, írásbeli angol nyelvű kommunikáció. A felmérések adminisztratív rendjének adaptálása a hazai viszonyokra. A felmérések adminisztratív rendjének kidolgozása a hazai méréseknél.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, vagy egyetemi végzettség,

•         Legalább középfokú angol nyelvtudás,

•         MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű ismerete,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Microsoft Access ismerete,

•         Microsoft Excel makró készítésének ismerete,

Elvárt kompetenciák:

  • Felelősségtudat,
  • Figyelmes, precíz munkavégzés,
  • Önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében,
  • Monotóniatűrés,
  • Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
  • Motivációs levél,
  • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
  • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a HP/4599/2021 iktatószám és a pozíció megnevezésének megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata kétlépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelmi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato.

 

 

Nyomtatás