Szakmai feladatok ellátására szolgáló álláshely (Köznevelési Információs Rendszer Osztály)

Oktatási Hivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

Köznevelési Információs Rendszer Osztály szakmai feladatainak ellátására szolgáló

álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055, Szalay utca 10-14.

Ellátandó feladatok:

A Köznevelési Információs Rendszer Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: az egyes köznevelés információs rendszerének (KIR) szakrendszereihez kapcsolódó, szakmai, statisztikai és adatbázis-kezelési kompetenciákat igénylő feladatok ellátása, hatósági ügyintézés.

A z álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

A Köznevelési Információs Rendszer Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása, ügyintézése. A köznevelés információs rendszerének (KIR) szakrendszereivel és a pedagógiai szakszolgálataok által használt Integrált Nyomon Követő Rendszerrel (INYR) kapcsolatos szakmai feladatok ellátása; tájékoztatások, kérdések, jelzések kivizsgálása, ügyintézése, megválaszolása; választervezetek készítése, ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Kapcsolattartás, együttműködés az Oktatási Hivatal főosztályainak (pl. Pedagógiai Oktatási Központok) munkatársaival, szakmai munka támogatása, valamint egyéb, a köznevelési adatokkal kapcsolatos, szakmai ismereteket is igénylő adatbázis-lekérdezések, statisztikai kimutatások, készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, ezen belül jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Legalább 1 év szakmai tapasztalat,
 • MS Office (Excel, Word, Outlook) gyakorlott szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Köznevelési területen szerzett legalább 1-3 év tapasztalat,
 • Pedagógiai szakszolgálatnál szerzett gyakorlat,
 • Gyógypedagógus végzettség,
 • Statisztikai ismereteket igénylő munkakörben szerzett tapasztalat,
 • Statisztikai adatok feldolgozásában való jártasság,
 • Adatbázis-kezelő alkalmazások ismerete,
 • SQL ismeret,
 • Tanügy-igazgatási nyilvántartások ismerete,
 • ECDL bizonyítvány (Word, internet, e-mail, Excel, Access, PowerPoint).

Elvárt kompetenciák:

 • Kíváló kommunikációs készség szóban és írásban,
 • Megbízhatóság, terhelhetőség,
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés a rábízott feladatok tekintetében,
 • Együttműködési és kapcsolattartási készség,
 • Csapatmunka,
 • Magas szintű információkezelési, információszűrési képesség,
 • Rendszerben való gondolkodás, rendszerezési képesség,
 • Figyelmes, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Az álláshelyr betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton HP/1605/2022 iktatószám megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata három lépcsős. Az első lépcső: előszűrés a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezők informatikai tudásának felmérése a gyakorlatban (adatbázis-kezelés, Excel). Harmadik lépcső: az informatikai tudást felmérő feladatsor alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási Hivatal honlapján - 2022. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos információt az Oktatási Hivatal adatbiztonsági, adatvédelemi és adatkezelési előírásai tartalmazzák, melyek az alábbi útvonalon érhetőek el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

 

Megpályázom a pozíciót

Nyomtatás

CÍMKÉK

állás