Versenyreferens

Oktatási Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya, Érettségi és Versenyszervezési Osztály

versenyreferens

munkakör betöltésére.


A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet, 104. Oktatással és továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az Országos Művészeti Tanulmányi Verseny és a Sajátos nevelési igényű tanulók országos szervezésű tanulmányi versenyei előkészítésével, szervezésével összefüggő központi koordinációs, valamint a versenyszabályzatban, a versenykiírásban meghatározott feladatok teljeskörű ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A versenybizottságok megszervezése, munkájuk figyelemmel kísérése, ellenőrzése. Folyamatos kapcsolattartás a versenyszervező intézményekkel és országos szakmai szervezetekkel. A versenyzők adatainak és eredményeinek nyilvántartása. A szükséges szerződések előkészítése, gondozása. Nyilvántartások vezetése, statisztikák, munkatervek, beszámolók készítése. Részvétel a versenykiírások előkészítésében, az eredmények közzétételének előkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, az Oktatási Hivatal cafetéria juttatásairól szóló szabályzat, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, ezen belül humánszervező, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, művelődésszervező szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Alap- vagy középfokú művészetoktatásban, illetve annak irányításában szerzett gyakorlat,
 • Országos vagy területi művészeti versenyek szervezésében szerzett tapasztalat,
 • Informatikai ismeretek: legalább ECDL start bizonyítvány, szövegszerkesztő program magas szintű ismerete,

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű, kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,
 • Önálló munkavégzés,
 • Kiváló szintű precizitás,
 • Kiváló szintű megbízhatóság,
 • Kiváló szintű felelősségtudat,
 • Kiváló szintű terhelhetőség,
 • Kiváló szintű együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/5982/2017. iktatószám és a munkakör megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

Nyomtatás

CÍMKÉK

állásajánlat

AJÁNLOTT TARTALMAK