Regisztrációs referens

Az Oktatási Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály, Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály

regisztrációs referens
munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 104. Oktatással és továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: hatósági engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások lefolytatása, tanügyigazgatási feladatok, a Felsőoktatási Információs Rendszer intézménytörzsi adatainak nyilvántartásával kapcsolatos adatbáziskezelési informatikai feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Felsőoktatási intézmények működésének, képzésindításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele, felsőoktatási diákotthonok létesítése, adatváltozásainak kezelése, felsőoktatási intézmények, diákotthonok, egyéb felsőoktatási szervezetek adatainak, adatváltozásainak nyilvántartásba vétele, az adatok közhiteles nyilvántartásban való kezelése, a Felsőoktatási Információs Rendszer mint adatbázis használatával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos informatikai feladatok, e téren a munkatársak munkájának támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, egyetemi szintű jogász, humánszervező, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, természettudományi, bölcsészettudományi, közgazdasági vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű személyügyi szervező, művelődésszervező szakképzettség vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • MS Office eszközök (elsősorban Excel) gyakorlott felhasználói szintű alkalmazása,
 • Nyitottság adatbáziskezelési és -fejlesztési feladatok iránt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatási intézményben vagy oktatásigazgatásban a munkaköri feladatok tekintetében releváns szakterületen szerzett tapasztalat,
 • hatósági engedélyezési és közhiteles nyilvántartási ügyintézés területén szerzett gyakorlat,
 • nyilvános regiszter, információs rendszer mint adatbázis használatában, kezelésében, fejlesztésében szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • jó elemzési, értelmezési és rendszerezési készség,
 • figyelem és precizitás a munkavégzés során a megfelelő közhiteles adattartalom érdekében,
 • rendszerben való gondolkodás, adatbázison belüli összefüggések átlátásának képessége,
 • megfelelő kommunikációs készség az ügyfelekkel, munkatársakkal,
 • egyéni és csoportos körülmények közötti munkavégzés képessége.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/6050/2017. iktatószám és a munkakör megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A közszolgálati jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

Nyomtatás