KIR referens

Az Oktatási Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, Köznevelési Információs Rendszer Osztály

KIR referens
munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet, 74. Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

A Köznevelési Információs Rendszer Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása: az egyes köznevelés információs rendszerének (KIR) szakrendszereihez kapcsolódó, szakmai kompetenciákat igénylő feladatok ellátása, hatósági ügyintézés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Köznevelési Információs Rendszer Osztály tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátása, ügyintézése. A köznevelés információs rendszerének (KIR) szakrendszereivel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása; tájékoztatások, kérdések, jelzések kivizsgálása, ügyintézése, megválaszolása; választervezetek készítése, ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Kapcsolattartás, együttműködés az Oktatási Hivatal főosztályainak (pl. Pedagógiai Oktatási Központok) munkatársaival, szakmai munka támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Cafeteria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű - a közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • köznevelési területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • tanügy-igazgatási nyilvántartások ismerete
 • MS Office Excel haladó szintű vagy felsőfokú ismerete
 • jogi területen szerzett szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,
 • megbízhatóság, terhelhetőség,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőképesség,
 • ügyfél-orientáltság,
 • magas szintű információkezelési, információszűrési képesség,
 • precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/5648/2017 iktatószám és a KIR referens munkakör megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 18.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

Nyomtatás