Intézményfejlesztési referens

Az Oktatási Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ

intézményfejlesztési referens

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 74. Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Tanügyigazgatási szolgáltatási feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az intézményvezetők munkájának támogatása tanügyigazgatási területen. A fenntartók részére tájékoztatás nyújtása tanügyigazgatással összefüggő kérdésekben. Közreműködés a nevelés oktatási intézmények pedagógiai programjának elkészítésében, bevezetésében. Információk gyűjtése megkeresésre. A Pedagógiai Oktatási Központ feladataihoz kapcsolódóan a munkatársak tevékenységének belső támogatása. Minősítéshez, szakmai ellenőrzéshez kapcsolódóan a szakértők tanügyigazgatási felkészítésében való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata és Cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász, vagy bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pedagógus szakvizsga
 • vezetői tapasztalat
 • tanügyigazgatási munkaterületen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés, terhelhetőség, csapatmunkára való készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ragályiné Hajdú Zsuzsanna főosztályvezető nyújt, a +36 46/594-077 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/5654/2017 iktatószám és az intézményfejlesztési referens munkakör megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

Nyomtatás