Érettségi referens

Az Oktatási Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya, Érettségi és Versenyszervezési Osztály

érettségi referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet, 74. Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Az érettségi vizsgák tartalmi előkészítésével kapcsolatos feladatok: a kijelölt vizsgatárgyak gondozása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A megrendelt vizsgaanyagok elkészítésének nyomon követése, az elkészült vizsgaanyagok és a kísérőanyagok informatikai átvétele, nyilvántartása, illetve ellenőrzése a formai követelményeknek és jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, ennek során, a minősített adatokat tartalmazó iratokra vonatkozó jogszabályok és egyéb jogi normák betartása, betartatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Oktatási Hivatal cafetéria juttatásairól szóló szabályzat rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, középiskolai tanári vagy főiskolai szintű nyelvtanári diploma,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magas szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,
 • A munkakör betöltője a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény értelmében nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • informatikai ismeretek: legalább ECDL start bizonyítvány, szövegszerkesztő program magas szintű ismerete,
 • élő idegennyelv vizsgatárgyak közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgáztatásában szerzett gyakorlat,
 • jártasság az érettségi vizsgákkal kapcsolatos szervezési feladatokban.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,
 • Kiváló szintű precizitás,
 • Kiváló szintű megbízhatóság,
 • Kiváló szintű felelősségtudat,
 • Kiváló szintű terhelhetőség,
 • Kiváló szintű együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/5656/2017. iktatószám és érettségi referens munkakör megjelöléssel a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: előszűrés az önéletrajzok alapján. Második lépcső: az önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezőkkel felvételi elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Az Oktatási Hivatal honlapján - 2017. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktatas.hu honlapon szerezhet.

Nyomtatás