Belső ellenőr

Oktatási Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Oktatási Hivatal
Belső Ellenőrzési Főosztály

belső ellenőr
munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet, 65. Belső ellenőrzési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A vonatkozó jogszabályok, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján az éves ellenőrzési tervben meghatározott, valamint a terven felüli és a soron kívüli belső ellenőrzési feladatok elvégzése, ellenőrzési jelentések készítése. Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése. Adminisztráció, dokumentumkezelés (iktatás) és nyilvántartás; részvétel az ellenőrzési terv és jelentés összeállításában, a kockázat elemzési folyamatok értékelésében, tanácsadási tevékenység ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az Oktatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata, valamint a Cafeteria juttatásairól szóló szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskola keretén belül szerzett szakirányú végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 65. pontja alapján,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Szakmai gyakorlat megléte ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben,
 • Költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) megléte az Áht. 70.§ (4) bekezdése szerint,
 • ÁBPE I. vizsga megléte, ÁBPE II. képzésen való részvételi igazolás,
 • Kiválasztás esetén érvényes erkölcsi bizonyítvány kiváltása, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás, valamint a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Kiválasztás esetén nemzetbiztonsági ellenőrzés és a védett állományba tartozással járó eljárás vállalása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Könyvvizsgálói végzettség,
 • Közbeszerzési referens végzettség,
 • Adótanácsadói végzettség,
 • Informatikai végzettség, integrált rendszerek ismerete,
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte,
 • Közigazgatási tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízhatóság, pontosság, precizitás,
 • Kiváló elemző készség és rendszerező képesség,
 • Magas szintű kommunikációs képesség,
 • A vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete,
 • Önálló munkavégzés,
 • Terhelhetőség,
 • Határozottság,
 • Stressztűrés, konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a HP/6078/2017. iktatószám és a munkakör megjelölésével a Humánpolitikai Főosztály részére a kozszolgalat@oh.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Hivatal által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázattal kapcsolatosan további információt dr. Lóki Katalin főosztályvezető írásban nyújt a Loki.Katalin@oh.gov.hu e-mail címen. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi követelménynek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

Nyomtatás