A hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köz- és felsőoktatási intézmények életében, a diákok továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók, vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél – működésével a Hivatal a hazai képzés minden területét hatékonyan összefogja.

Amellett, hogy számon tartja a felső- és a közoktatási intézményeket, a diákotthonokat, valamint a kollégiumokat, nyilvántartásba veszi ezek „polgárait” is: a diákokat, a hallgatókat, illetve a tanárokat. Továbbá gondoskodik hivatalos okiratukról - itt állítják ki ugyanis a diák- és pedagógusigazolványokat.

A Hivatal hatásköre

A Hivatal felel a felvételi eljárás lebonyolításáért a köz- és a felsőoktatásban: nyilvántartja a jelentkezőket és adataikat, valamint széles körű tájékoztatással segíti a felvételizőket. Arról, hogy a látogatók mindig naprakész, oktatással kapcsolatos információkat találjanak a honlapon, a Kommunikációs Osztály munkatársai gondoskodnak, az Ügyfélszolgálaton pedig személyesen is érdeklődhetnek az érintettek.

Bevonásával tárgyalnak nemzetközi szinten a felsőoktatás kérdéseivel és a külföldön szerzett fokozatok és képesítések elismerésével összefüggő témákról. Itt történik a külföldi egyetemek és főiskolák által kiadott oklevelek hazai elismertetése, valamint a külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása. Ugyanakkor a Magyarországról külföldre vágyók is a Hivatal segítségével ismertethetik el hazai végzettségüket. Emellett a pedagógus-továbbképzések és a nyelvvizsgák akkreditációjáért felel: engedélyt ad a nyelvvizsgaközpontok működtetésére.

A Hivatalon belül zajlik az érettségi vizsgák előkészítése és megszervezése. Itt tájékozódhatnak az érettségi vizsgára jelentkezők a vizsgát szervező intézmények listájáról, továbbá a Hivatal honlapjáról tölthető le az a jelentkezési lap, amelyet a nem közoktatásban tanuló, de érettségizni vágyóknak kell kitölteniük az érettségi vizsgán való részvétel érdekében. Segítségével választják ki az érettségi vizsgákat felügyelő vizsgaelnököket, valamint ellenőrzik az érettségi vizsgák lebonyolítását. Itt működnek a tételkészítő bizottságok, és maguk az érettségi feladatlapok is irányításával kerülnek az iskolákba.

Nemcsak megtervezi és figyelemmel kíséri az országos méréseket, de elkészíti az azokról szóló jelentéseket is. Koordinálja az oktatási intézményekben lezajló szakmai ellenőrzéseket, nyilvántartja az értékelések eredményeit, és tájékoztatja arról az iskolafenntartókat. Ennek keretein belül minden évben egy adott problémakör feltárásában segíti az oktatási minisztériumot. A Hivatal szervezi az országos közoktatási tanulmányi versenyeket, így a legrangosabbnak számító Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt (OKTV). Az iskolarendszeren kívüli képzésekkel is foglalkozik: a szakképzések elindításához ide kell benyújtani a kérelmeket.

Feladatköre tehát valóban felöleli az egész oktatási rendszert: az általános iskolába belépő hétéves tanuló első diákigazolványától kezdve a csaknem húsz évvel később kézhez kapott diplomájáig vezető úton minden, tanulmányaival kapcsolatos hatósági ügyét az Oktatási Hivatal segítségével intézheti.

Nyomtatás