A hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal egyszerre van jelen a köz- és felsőoktatási intézmények életében, a tanulók továbbtanulásánál, a hallgatók tanulmányaiban, illetve a nyelvvizsgázók vagy a pedagógiai továbbképzéseken részt vevő tanárok ügyeinek intézésénél és a köznevelési tankönyvek fejlesztésénél – így elmondható, hogy működésével a Hivatal a hazai oktatás- képzés területeit hatékonyan összefogja. Emellett nyilvántartja a felső- és a köznevelési intézményeket, a kollégiumokat; nyilvántartásba veszi ezek „polgárait" is: a tanulókat, a hallgatókat, illetve a tanárokat – továbbá gondoskodik hivatalos okirataikról, ugyanis itt állítják ki a diák- és pedagógusigazolványokat is.

A Hivatal hatásköre

A Hivatal felel a felvételi eljárások lebonyolításáért a köz- és a felsőoktatásban: nyilvántartja a jelentkezőket és adataikat, valamint széles körű tájékoztatással segíti a felvételizőket. A látogatók az oktatással kapcsolatban mindig naprakész információkat találhatnak a hivatalos honlapon, az Ügyfélszolgálaton pedig személyesen is érdeklődhetnek az érintettek.

A Hivatal bevonásával tárgyalnak nemzetközi szinten a felsőoktatás kérdéseivel és a külföldön szerzett fokozatok és képesítések elismerésével összefüggő témákról. Itt történik a külföldi egyetemek és főiskolák által kiadott oklevelek hazai elismertetése, valamint a külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása. Ugyanakkor a Magyarországról külföldre távozók is a Hivatal segítségével ismertethetik el hazai végzettségüket. Emellett a Hivatal a pedagógus-továbbképzések és a nyelvvizsgák akkreditációjáért is felel: engedélyt ad a nyelvvizsgaközpontok működtetésére.

A Hivatalon belül zajlik az érettségi vizsgák előkészítése és megszervezése. Itt tájékozódhatnak az érettségi vizsgára jelentkezők a vizsgát szervező intézmények listájáról, továbbá a Hivatal honlapjáról tölthető le az a jelentkezési lap, amelyet a nem közoktatásban tanuló, de érettségizni vágyóknak kell kitölteniük az érettségi vizsgán való részvétel érdekében. A Hivatal működteti a tételkészítő bizottságokat, és az érettségi feladatlapok is az irányításával kerülnek a vizsgahelyszínekre.

A Hivatal nemcsak megtervezi és figyelemmel kíséri az országos méréseket, részt vesz a nemzetközi köznevelési mérésekben, vizsgálatokban, de elkészíti az azokról szóló jelentéseket is. Koordinálja a köznevelési és felsőoktatási intézményekben lezajló szakmai ellenőrzéseket, nyilvántartja az értékelések eredményeit, és tájékoztatja róluk a fenntartókat és az irányító minisztériumokat. Ennek keretein belül minden évben egy adott problémakör feltárásában segíti a köznevelésért, valamint a felsőoktatásért felelős minisztériumokat. A Hivatal szervezi az országos köznevelési tanulmányi versenyeket, így a legrangosabbnak számító Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt (OKTV) is. A Hivatal feladatkörébe tartozik a köznevelési papír alapú és digitális tankönyvek fejlesztése, tankönyvjegyzékre vételének megszervezése és a Nemzeti Köznevelési Portálon történő publikálása is annak érdekében, hogy a tanulók és a pedagógusok széles körben és szabadon használhassák ezeket a tanítás-tanulás folyamatához.

A Hivatal feladatköre tehát valóban felöleli szinte az egész oktatási rendszert: az óvodaköteles nyilvántartásba kerülésétől és az általános iskolába belépő hatéves tanuló első diákigazolványának kiállításától kezdve a csaknem húsz évvel később kézhez kapott diplomájáig vezető úton minden, a tanulmányaival kapcsolatos hatósági ügyét az Oktatási Hivatal segítségével intézheti.

 

Honlapunk menükben strukturált formában részletesen bemutatja az egyes szakmai feladatokat a delegált és felelős szervezeti egységekkel.

Nyomtatás