Közérdekű adatok

E-ügyintézési tájékoztató

Information on electronic administration

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján az Oktatási Hivatal tekintetében releváns tartalmak az alábbiakban olvashatók. A teljes lista erre a linkre kattintva érhető el.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Az Oktatási Hivatal és ügyfélszolgálatai elérhetőségei
2. Szervezeti felépítés
3. Az Oktatási Hivatal vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége
10. Az Oktatási Hivatal által alapított folyóiratok
11. Irányítás és felügyelet
Archív tartalom: Az Irányítás és felügyelet menüpont előző állapota (2022. május 27-ig)

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az Oktatási Hivatal működését érintő joganyag
Alapító Okirat
Elnöki utasítás az Oktatási Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának kiadásáról
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi tájékoztató
Archív tartalom: A 2022. évi Ált. adatkezelési tájékoztató
Az Oktatási Hivatal jogszabályok menüpont előző állapota (2022. november 21.)
2. Küldetésünk
A hivatal feladatai
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése...
6. Adatbázisok, nyilvántartások: Oktatási Nyilvántartás Adatkezelési Tájékoztató2022. évi Általános Adatkezelési Tájékoztató
Archív tartalom: A 2021. évi Ált. adatkezelési tájékoztató
7. Nyilvános kiadványok
10. Hirdetmények, közlemények
11. Kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk – Jelenleg nincs megjeleníthető adat
12. A hivatal alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
13. Közérdekű adatok igénylése
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk – Az Oktatási Hivatal esetében nem keletkezik releváns információ
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás
17. A Hivatal által kezelt közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Archív tartalom: 38/2022. (VI. 07.) OH elnöki utasítás
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, valamint az újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás
20. A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21. A Hivatal által kezelt közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezők
356_adatbekero_onktg_elokalkulaciohoz_sablon.pdf
357_onkoltsegszamitas_arajanlathoz.pdf
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

III. Gazdálkodási adatok

1. Költségvetés, beszámolók
2. Létszámra és személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok
4. Szerződések
8. Közbeszerzések

 

Integritás

2023. évi XXV. törvény (Panasztv.) 16.§ - 31.§-a szerinti bejelentés


Egyéb nyilvános szabályzatok

Egyéb

Nyilvános kiadványok

Az Educatio NKft. archívuma

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az Educatio Nkft. által ellátott feladatokat 2016. január 1-jétől az Oktatási Hivatal mint átvevő költségvetési szerv látja el, az Educatio Nkft.-t pedig a tulajdonosi joggyakorló 2015. december 31-ével megszüntette.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nkft. közhasznú jelentései:

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet archívuma