Új adatok jelentek meg a frissdiplomásokról

A magyarországi Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) keretében éves gyakorisággal folynak kérdőíves vizsgálatok a végzettek és az aktív hallgatók körében.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer Frissdiplomás kutatásának 2023. évi, a 2018-ban, illetve 2022-ben abszolutóriumot szerzettek körében történt adatfelvételének módszere online kérdőíves megkérdezés volt, amelyet a felsőoktatási intézmények bonyolítottak le volt hallgatóik körében. A felmérés 30 felsőoktatási intézmény adatszolgáltatásából tevődik össze.

A kérdőívek olyan információkra, adatokra is rákérdeznek, amelyeket a DPR adatintegráció nem mutat meg. A DPR hallgatói és végzetti kérdőíve az adatintegrációtól független, ezt kiegészíti olyan szubjektív tényezőkkel, amelyek nem derülhetnek ki a hallgatók és végzettek megkérdezése nélkül. Ilyenek például a munkavállalási attitűdökre, az elégedettségre, a munkahely és a tanulmányok illeszkedésére vonatkozó adatok.

A kutatásból többek között az is kiderül, hogy a frissdiplomások 90 százalékánál a végzett munka és a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányok szakterületi illeszkedése megvalósul, míg a megkérdezettek csupán 10 százaléka helyezkedett el nem a tanulmányaihoz kapcsolódó szakterületen. A hallgatók túlnyomó többsége újra a tanult szakját és ugyanazt az egyetemet választaná.

További érdekesség, hogy a végzettséghez legjobban illeszkedő munkakörben a pedagógusképzésben szerzett, illetve az orvos- és egészségtudományi, a jogi, a műszaki és az informatikai diplomákkal rendelkezők dolgoznak.

A Végzettek vizsgálata 2023 kutatási zárótanulmány teljes terjedelemben, pdf formátumban letölthető ide kattintva:
https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr/hazai_dpr/dpr_2023_vegzetti_jelentes

A DPR másik moduljának, az adatintegráción alapuló kutatásnak az eredményei pedig itt érhetők el interaktív felületen:
https://www.diplomantul.hu/adminisztrativ-adatbazisok-egyesitese/

Nyomtatás

CÍMKÉK

dpr, felsőoktatás