Szakkollégium - roma szakkollégiummá minősítése

Az alábbiakban a felsőoktatási szakkollégiumok/diákotthonok roma szakkollégiummá minősítési eljárásával kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat gyűjtöttük össze. Röviden bemutatjuk a roma szakkollégiumokat, a minősítési eljárásrendszer folyamatát, a résztvevő szereplők adatait, az eljárással kapcsolatos kérelmek benyújtásával kapcsolatos információkat.

A roma szakkollégiumok bemutatása

A roma szakkollégiumok küldetése a társadalmi felzárkózásban részt vevő, a közös jövőt építő roma értelmiségiek képzése, továbbképzése és közösségbe tömörítése, akik képesek széleskörű, felelős társadalmi párbeszédre, önmaguk és környezetük formálására, kibontakoztatják képességeiket és felismerik egyéni küldetésüket. A roma szakkollégiumok célja egyrészt, hogy szakmailag jól felkészült cigány értelmiségi réteg tudjon közéleti szerepet vállalni a jövőben, támogatva és segítve a hazai roma nemzetiségű emberek felzárkózását. Másrészt, hogy a diploma megszerzésével a munkaerőpiacon eséllyel tudjanak elhelyezkedni a hátrányos helyzetű, köztük roma származású hallgatók. A roma szakkollégiumok törekednek arra, hogy tevékenységükkel elősegítsék minél több roma fiatal felsőoktatásban való továbbtanulását, diplomaszerzését.

A minősítési eljárás folyamata és a vonatkozó jogi háttér

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 14/A. § -a, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II.5.) Korm. rendelet 21. §-a értelmében a roma szakkollégiummá minősítési eljárás folyamata:

  1. a Roma Szakkollégiumi Tanács szakmai véleményének beszerzése;
  2. eljárás kezdeményezése az Oktatási Hivatalnál a szakkollégium roma szakkollégiumkénti minősítésének bejegyzésére.

A fent leírt eljárási folyamatrendszer alapfeltétele, hogy a minősítéssel érintett szakkollégium – felsőoktatási intézmény vagy diákotthon keretében működő – felsőoktatási szakkollégiumként az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szerepeljen. A roma szakkollégiumi minősítés már működő szakkollégium esetében kezdeményezhető.

A Roma Szakkollégiumi Tanács

A Kormány az 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozatával elfogadta a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről, valamint az ezzel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendeletet.

A jogi szabályozással a roma szakkollégiumok egységes szakmai szempontok alapján történő működésének megalapozása volt a cél. Létrejött a Roma Szakkollégiumi Tanács, amely egységes szakmai szempontrendszer alapján alakítja ki előzetes szakmai állásfoglalását a már meglévő szakkollégiumok roma szakkollégiummá minősítő eljárásában.

A Korm. határozat illetve a társadalmi felzárkózással összefüggő feladat- és hatáskörök átadásával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1267/2019. (V. 8.) Korm. határozat alapján a Tanács tagjai a Korm. határozat 3. pontja alapján az bővültek:

A Tanács 13 tagú testület, amelynek tagjai:

a) miniszter által vezetett minisztérium
aa) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár;
ab) társadalmi felzárkózásért felelős területről a miniszter által delegált 1 fő;
ac) felsőoktatásért felelős területről a miniszter által delegált 1 fő;
b) Magyar Rektori Konferencia által delegált 1 fő;
c) Országos Roma Önkormányzata által delegált 1 fő;
d) család- és ifjúságügyért felelős területéről 1 fő
e) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős területéről delegált 1 fő
f) a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 1/2018. (VI. 1.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki biztos
g) a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 3/2019. (IV. 18.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki biztos,
h) Roma Szakkollégiumok Egyesület által delegált 4 fő.

A Tanács tagjainak megbízatása 3 éves határozott időre szól. A delegált tagokat a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter bízza meg. A Tanács tagjait díjazás nem illeti meg.
A Tanács az előzetes szakmai állásfoglalások kiadása mellett javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet is végez a roma szakkollégiumok vonatkozásában a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter útján a Kormány számára.

A feladatot ellátó szervek és a kérelmek

1. Roma Szakkollégiumi Tanács előzetes állásfoglalása

Kérelem benyújtásának módja: postai úton.

A Roma Szakkollégiumi Tanácsnak címezve a roma szakkollégiummá minősítési eljáráshoz kapcsolódó értékelési szempontok és minősítési követelményekben meghatározott dokumentumok benyújtásával, illetve elektronikusan a szakkollegiumtitkarsag@bm.gov.hu e-mail címre a Roma Szakkollégiumi Tanács Titkársága részére címezve. A dokumentumok postai úton történő benyújtása során egy a dokumentumokat tartalmazó CD/DVD-t is mellékelni kell. Az eljárásnak nincs díja.

Eljáró Szerv: Roma Szakkollégiumi Tanács
Kérelem benyújtásának helye: Belügyminisztérium, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
Központi telefonszám: +36-1-795-1200

2. Oktatási Hivatal általi nyilvántartásba vétel:

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Adatlap, melléklet, a kérelem benyújtásának helye és módja, az eljárás menete, időtartama és költségei tekintetében tájékoztatás itt található: szakkollégiumok nyilvántartásba vétele, adatváltozása.

Az eljárásrendszert meghatározó jogszabályok

Az eljárással kapcsolatos dokumentumok:

Nyomtatás

CÍMKÉK

szakkollégium, roma