TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés

A TÁMOP 4.1 projektek keretében megvalósult felsőoktatási fejlesztések eredményessége, hatásossága fontos vizsgálódási terület. Az elemzés legfőbb célja pedig megvizsgálni a támogatásokkal megvalósult fejlesztések eredményességét, a projektek felsőoktatásban betöltött szerepét, hozzáadott értékét.

A TÁMOP 4.1 prioritás keretében megvalósult felsőoktatási fejlesztések eredményessége, sikeressége és főleg hatásossága fontos vizsgálódási terület. A TÁMOP 4.1. „A felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó tanulással összhangban" intézkedés projektjei megközelítőleg mintegy 48 milliárd forint összértékű támogatásban részesültek, és így a hazai felsőoktatás-fejlesztés meghatározó elemekét képezik.

A felsőoktatási szolgáltatások fejlesztését, tartalomfejlesztést, szervezeti és képzési kapacitások korszerűsítését célzó pályázati kiírások és az elnyerhető források hatalmas lehetőséget biztosítottak a felsőoktatási intézmények számára fejlesztési elképzeléseik megvalósítására.

A TÁMOP 4.1. prioritás felülvizsgálatának és elemzésének legfőbb célja az volt, hogy megvizsgálja a támogatásokkal megvalósult fejlesztések eredményességét, a projektek felsőoktatásban betöltött szerepét, hozzáadott értékét. Szakértőink elemezték a projektek hatékonyságát, hatásosságát, hasznosságát, területi eloszlását, valamint az együttműködések minőségét és mennyiségét.

Kiemelt vizsgálati területként érdemes áttekinteni a projektek megvalósításához kialakított együttműködések elemzését és konzorciumi kapcsolódások vizsgálatát, melyek a hálózatelemzés eszközeinek felhasználásával valósultak meg és innovatív szemszögből világítanak rá mind a felsőoktatási intézményrendszer működésére, mind a fejlesztési célok megvalósíthatóságára.

A TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés c. zárótanulmány és prezentáció a linkekre kattintva letölthető.

 

Nyomtatás