Hazai tudománymetriai felmérés

A magyarországi kutatóhelyek tudományos teljesítményének objektív szempontból történő kvantitatív és kvalitatív jellemzése fontos és aktuális feladat. Mivel a magyarországi kutatóhelyek közel fele felsőoktatási intézményekben található, ezek hatékonyságának mérése elengedhetetlen a felsőoktatási kormányzat tényalapú döntéshozatalának megalapozása érdekében.

A PETABYTE Tudományos Kutató és Fejlesztő Nonprofit Kft. a komplex rendszerek, a hálózattudomány, integrált adatkezelés és elemzés területein szerzett többéves tapasztalatára támaszkodva olyan tudománymetriai felmérést készített az Oktatási Hivatal megbízásából, ami hatékony eszköz lehet a felsőoktatási kutatóhelyek - és így a felsőoktatási intézmények - teljesítményének összehasonlítására.

A felméréshez adatforrásként a Reuters-Thomson ISI Web of Science nemzetközi tudományos adatbázis teljes magyar kibocsátási (publikációs) anyaga szolgált. A vizsgált intézmények köre: az összes állami felsőoktatási intézmény, továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Kodolányi János Főiskola és Közép-Európai Egyetem (CEU).

A publikációs adatok alapján történő teljesítménymérés döntően az alábbi két közvetlen változóra épült:

  1. a nemzetközi referált folyóiratokban megjelent publikációk száma, és
  2. az ezekre jutó hivatkozások mennyisége.


Az előbbi a tudomány kibocsátását, az utóbbi pedig a hatását hivatott tükrözni. A kivitelező az intézmények kutatási portfoliójának pontos leképezéséhez az új, tudománytérképezés (science mapping) területéhez tartozó módszert alkalmazta. A kutatás során a vizsgált intézmények (pontosabban a publikációs teljesítményük) olyan szerkezeti diagnózisát adta, amely a fenti tudománytérképészeti módszerre épült.

A kutatás eredményeként létrejött szöveges összefoglaló - amely komplex elemzést nyújt a hazai felsőoktatási intézmények tudományos teljesítményére, valamint kutatási portfóliójára vonatkozóan - itt letölthető.

 

Nyomtatás