Felsőoktatási elektronikus tananyagok minőségi elemzése – zárótanulmány

Az Oktatási Hivatal a „TÁMOP-7.2.1: Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése érdekében" elnevezésű projektje keretében lezárta azt a kutatást, amelynek fókuszában a felsőoktatási elektronikus tananyagok minőségére vonatkozó elemzés állt.

Az elektronikus tananyagok, e-learning megoldások minőségének önálló kutatási témává történő kiemelését több tényező is indokolta: a TÁMOP-4.1.2. konstrukció kapcsán e-tananyagok fejlesztésére fordított jelentős erőforrások, másrészt az e-learning megoldások újszerűsége, dinamikusan változó környezete, és az ezzel kapcsolatos mérési nehézségek.

Az e-learning megoldások az oktatás tárgyát képező szakmai tartalmon túl a mögöttük rejlő alapvető logikában, a megvalósításhoz felhasznált technológiai eszközökben, a felépítésüket definiáló pedagógiai módszertanokban, a publikáláshoz használt szabványokban, és a tanulási környezet tanulást támogató lehetőségeinek (tutorálás, kurzusmenedzsment eszközök, pl. fórum, blog, fogalomtár stb.) kiaknázásában is rendkívül heterogén képet mutatnak. A jelentős felfogás- és kivitelezésbeli különbségek hatása miatt a tananyagok kifejlesztésének költségei, a tervezett (pályázott) költségek realitása előzetesen nehezen becsülhető meg, továbbá az adott képzési vagy támogatási célhoz legjobban illeszkedő tananyag jellemzői is nehezen rögzíthetőek.

A „TÁMOP-4.1.2 A" kódjelű pályázati kiírásban ezres nagyságrendű digitális tartalom fejlesztése történt. Az Expanzió Kft. közreműködésével jelen kutatás keretében a következő kérdések elemzésére koncentráltunk: a fejlesztett tartalmak milyen mértékben fedik le az igényeket, hol vannak továbbfejlesztendő, lefedetlen területek, illetve arra, hogy milyenek a használati szokások és eredmények az egyes csoportokban.

A tanulmány az empíria kvantitatív és kvalitatív feldolgozásán túlmenően tanulságokat, következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz meg a felsőoktatási szakpolitika és azt támogató humánerőforrás-tematikájú fejlesztéspolitika számára.

A tanulmány itt érhető el.

 


Nyomtatás