Felsőoktatási informatikai és hallgatói szolgáltatási területek felmérése – zárótanulmány

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet „Felsőoktatási informatikai és hallgatói szolgáltatási területek felmérése" című kutatása a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói szolgáltatásainak megismerését célozza. Ennek során átfogó képet igyekszik felrajzolni, amely tartalmazza a szolgáltatási területek általános és részletes bemutatását (szolgáltatási paletta), és lehetőséget kínál azok értékelésére, valamint olyan, a fejlesztések szempontjából lényeges elemek megismerésére is törekszik, mint a szolgáltatások informatikai háttere.

A kutatás során megvalósítandó közvetett célok a felsőoktatási ágazati irányítás és tervezés számára helyzetfeltárás és elemzés készítése, valamint a következő fejlesztési időszak (2014-2020) fejlesztendő kulcsterületeinek meghatározása a kutatás eredményeiből erre vonatkozó javaslatok segítségével.

A zárótanulmány részletes áttekintést ad a kutatás során alkalmazott különböző adatfelvételi eljárásokról, módszerekről is. A tanulmány külön fejezetben azokat a kutatás során megfogalmazódott javaslatokat is számba veszi, melyek elősegíthetik a következő tervezési ciklus prioritásainak kijelölését.

A kutatás áttekinti a felsőoktatási hallgatói szolgáltatásokat, amelyek kapcsán két markáns tartalmi részt különít el. Az elsőben a hazai körképre építve egy átfogó helyzetképet rajzol fel az egyes szolgáltatások internetes reprezentáltsága alapján, amelyből látható, hogy a szolgáltatási területek és alterületek milyen kiépültséggel bírnak az egyes felsőoktatási intézményekben. A kutatás során itt is érvényesülnek a benchmarking szempontok, amelynek megfelelően cél az is, hogy a tanulmány rámutasson arra, hogy – a hazai átlaghoz, mint viszonyítási ponthoz képest – az adott szolgáltatási területek esetében mely intézmények azok, amelyeknek érdemes lenne fejlesztési erőforrásokat fordítaniuk szolgáltatásuk kiépítésére.

Különböző intézményi ismérveket számba véve, a hallgatói szolgáltatások keretéül szolgáló környezet is bemutatásra kerül. A hallgatói szolgáltatások intézményi, szervezet kereteinek bemutatása után a tanulmány második felében az egyes szolgáltatási területeket, illetve alterületeket, majd pedig a hallgatói szolgáltatásokat érintő beavatkozásokról, azaz a hazai felsőoktatásban az utóbbi 3-5 évben végbemenő hallgatói szolgáltatásfejlesztési beavatkozásokról adnak leírást. Ennek eredményeként a kutatás erőssége nem pusztán az, hogy statikus pillanatfelvételt ad és jó gyakorlatokat gyűjt, hanem az is, hogy a beavatkozások keresésével a rendszer dinamikáját is figyeli.

A tanulmány külön fejezetben tér ki a szolgáltatási alterületek kapcsán megjelenő fejlesztési igényekre és gátakra, valamint ehhez kapcsolódóan kerülnek bemutatásra a nemzetközi adatfelvételek eredményei is.

A tanulmány itt érhető el.

 

Nyomtatás