Eredményesen lezárult a felsőoktatási fejlesztések tervezését támogató uniós projekt
2014. április 30.
A 2012. július 17-én indult projektben az Oktatási Hivatal vállalta, hogy átfogó hatásvizsgálatokkal segíti a felsőoktatási képzési szerkezet, a képzési portfóliók, a hallgatói szolgáltatások, és a felsőoktatással kapcsolatos attitűdök vizsgálatát.
Felsőoktatási elektronikus tananyagok minőségi elemzése – zárótanulmány
2014. április 2.
Az Oktatási Hivatal a „TÁMOP-7.2.1: Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése érdekében" elnevezésű projektje keretében lezárta azt a kutatást, amelynek fókuszában a felsőoktatási elektronikus tananyagok minőségére vonatkozó elemzés állt.
Felsőoktatási informatikai és hallgatói szolgáltatási területek felmérése – zárótanulmány
2014. április 1.
Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet „Felsőoktatási informatikai és hallgatói szolgáltatási területek felmérése" című kutatása a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói szolgáltatásainak megismerését célozza. Ennek során átfogó képet igyekszik felrajzolni, amely tartalmazza a szolgáltatási területek általános és részletes bemutatását (szolgáltatási paletta), és lehetőséget kínál azok értékelésére, valamint olyan, a fejlesztések szempontjából lényeges elemek megismerésére is törekszik, mint a szolgáltatások informatikai háttere.
Országos és regionális reprezentatív attitűdvizsgálatok, elemzések - zárótanulmány
2014. március 28.
Az ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kara által megvalósított kutatás a felsőoktatás és tudomány társadalmi percepcióját tárta fel az empirikus társadalomtudomány eszközeivel. A kutatás során a felsőfokú továbbtanulás körülményeire, az ehhez kapcsolódó attitűdökre, iskolai előtörténetre, családi háttérre, finanszírozási elképzelésekre vonatkozó szempontok voltak meghatározók.
Stratégiai irányok meghatározása, javaslat a tudománypolitikai stratégiára
2014. február 10.
Az elkészült kutatás és kapcsolódó zárójelentés olyan szakmai témákat érint, amelyek alapjaiban meghatározzák a hazai felsőoktatási K+F+I (kutatás-fejlesztés és innováció) szektorról való közös gondolkodást, erőteljesen befolyásolhatják a vonatkozó szakpolitikai tervezéseket és mindezek révén hatással lehetnek a kapcsolódó fejlesztéspolitikai célokra, eszközökre.
TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés
2013. október 7.
A TÁMOP 4.1 projektek keretében megvalósult felsőoktatási fejlesztések eredményessége, hatásossága fontos vizsgálódási terület. Az elemzés legfőbb célja pedig megvizsgálni a támogatásokkal megvalósult fejlesztések eredményességét, a projektek felsőoktatásban betöltött szerepét, hozzáadott értékét.
Hazai tudománymetriai felmérés
2013. április 9.
Mivel a magyarországi kutatóhelyek közel fele felsőoktatási intézményekben található, ezek hatékonyságának mérése elengedhetetlen a felsőoktatási kormányzat tényalapú döntéshozatalának megalapozása érdekében.