TÁMOP-7.2.1: Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése érdekében

A projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal
A projekt megvalósítási ideje: 2012. július 17.–2014.február 28.
A megvalósítás költsége: 269 432 046 Ft


A projekt célja:


A projekt célja egy olyan komplex kutatási felmérés, amely az átalakuló felsőoktatási rendszerben hatásvizsgálatokkal segíti a képzési szerkezet, a képzési portfóliók, a hallgatói szolgáltatások, és a felsőoktatással kapcsolatos attitűdök vizsgálatát. Ezek a komponensek a TÁMOP 4. prioritás fejlesztési konstrukcióinak az ágazat fejlődésére gyakorolt hatásait vizsgálják, és a szakmapolitikai célokkal való összhangját elemzik. Ezek a háttérelemzések segítik a következő Operatív Program tervezését, és megalapozzák a 2014-2020-as támogatási időszak fejlesztési igényeit. A projekt eredményei támogatják továbbá a Felsőoktatási Tervezési Testület és Felsőoktatási Tervezési Központ adatalapú döntés előkészítését, valamint az ágazati irányítás tényalapú döntéshozatalát.

A projektben vállalt feladataink:

 • Képzési szerkezet felülvizsgálata, képzési fejlesztési irányok meghatározása, hallgatói kereslet- és hallgatói vonzáskörzet elemzések

 

 • Képzések és kimenetek felülvizsgálata a felsőoktatás összes képzési ciklusában és formájában, ezek fejlesztési lehetősége valamint intézményi képzési kínálat összhangjának elemzése.
 • Társadalmi-, gazdasági- és munkaerőpiaci-igények feltárása, a szakpolitikai, fejlesztéspolitikai irányokba való illesztése.
 • Intézményfejlesztési tervek értékelése, ezzel összefüggésben a felsőoktatás középtávú stratégiájához fejlesztési irányok kidolgozása és elemzések készítése.

 

 • Felsőoktatási tudástérkép, intézményfejlesztési tervek és K+F valamint IKT fejlesztés lehetőségeinek vizsgálata

 

 • A felsőoktatási és akadémiai kutatási kapacitások feltárása, adatbázisok elemzése, eredmények összesítése és ebből tudástérkép készítése, különös tekintettel az alkalmazott informatikai kutatásokra és fejlesztésekre.
 • Tudománymetriai helyzetkép.

 

 • Felsőoktatási elektronikus tananyagok minőségi elemzése

 

 • A rendelkezésre álló felsőoktatási elektronikus tartalmak és a TÁMOP 4.1.2 tartalomfejlesztő pályázatok eredményeinek szakmai elemzése, jegyzet és elektronikus jegyzet használat vizsgálat, hiányterületek azonosítása. • Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a tudománnyal kapcsolatos attitűdökről

 

 • Országos reprezentatív és célzott mintákkal lakossági, foglalkoztatói és szakértői célcsoport vizsgálat a felsőoktatási képzései igényekkel, az élethosszig tartó tanulással, a képzési szerkezettel a felsőoktatási intézmények társadalmi-gazdasági szerepével, a tudományos teljesítményekkel és magyarázatokkal kapcsolatos ismeretekről, attitűdökről.

 

 • Felsőoktatási informatikai és hallgatói szolgáltatási területek, a hallgatók képzésben való részvételét támogató rendszerek felmérése

 

 • Képzések ás hallgatói szolgáltatások kapcsolatának vizsgálata felsőoktatási informatika vizsgálatok;
 • könyvtár és e-tartalomvizsgálat;
 • rekreációs, sport infrastruktúra, sport szerveződések vizsgálata, országos hálózatosodás fejlesztésének megalapozása.


A projekt támogatási szerződése megtekinthető itt »

Eredményesen lezárult a felsőoktatási fejlesztések tervezését támogató uniós projekt »

 

oh uszt
Nyomtatás

CÍMKÉK

uniós projekt