TÁMOP-4.1.3: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem

A projekt megvalósítója: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Oktatási Hivatallal konzorciumban
A projekt megvalósítási ideje: 2012. március 1.–2015. február 28.
A megvalósítás költsége: 1 570 009 005 Ft (melyből az OH költségvetése 466 989 387 Ft)

A projekt célja:

A cél olyan integrált ágazati rendszerek kialakítása és bevezetése, amelyek megfelelnek mind a hazai ágazatirányítási elvárásoknak, mind az Európai Unió vonatkozó irányelveinek és keretrendszereinek az alábbi területeken: diplomás pályakövető rendszer, adattár alapú vezetői információs rendszerek, ágazati nyilvántartások, Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR), előzetesen megszerzett tudás elismerésének (validáció) rendszere.


Az Oktatási Hivatal által megvalósított alprojektben elvégzett feladatok:

 • A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének szakmai támogatása a felsőoktatás teré:
  • a projekt első szakaszában az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben kidolgozott MKKR szintleírások felsőoktatásra alkalmazása,
  • a felsőoktatási képzési területek kimeneti leírásainak kidolgozása,
  • a felsőoktatási képesítések elemzése és besorolása az MKKR-be,
  • valamint az MKKR bevezetéséhez kapcsolódó implementáció szakmai támogatása, ennek keretében felsőoktatási oktatók, oktatásszervezők felkészítése a kimeneti szempontok alkalmazására, tanulási eredmények írására, képesítések elemzésére.
 • Az előzetesen megszerzett tudás elismerési eljárásának (validáció) továbbfejlesztése:
  • a projekt első szakaszában kialakított általános validációs felsőoktatási modell és eljárásrend továbbfejlesztése, az eljárás bevezetéséhez szükséges intézmény és szakma specifikus szempontok kidolgozásával,
  • intézményi kutatások az elismerés/validáció befogadási feltételeinek jobb megismerésére,
  • útmutató a validáció inétzményi alkalmazására.
 • A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítése nyomon követését végző nyilvántartó rendszer fejlesztése.
 • Felkészülés az OECD AHELO projektjére.

A projekt támogatási szerződése megtekinthető itt »
A projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítása megtekinthető itt »
A projekt támogatási szerződésének módosítása megtekinthető itt »

 

oh educatio uszt
Nyomtatás