Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059 Projekt címe: Oktatási nyilvántartás továbbfejlesztése

 

A kiemelt projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal

A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2020. 11. 01. – 2022. 09. 30.
A megvalósítás költsége: 1 183 925 689 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja a központi elektronikus, közhiteles oktatási nyilvántartás továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az ott kezelt oktatásijogviszony-, oklevél- és bizonyítványadatok elérhetővé váljanak a köznevelési és felsőoktatási intézményekkel, valamint az oktatási ágazat bizonyos szintjeivel kapcsolatba kerülő állampolgárok számára. További cél az elektronikus űrlapkezelési szolgáltatások továbbfejlesztése a meghatározott, közép- és felsőfokú tevékenységhez kapcsolódó eljárások esetében.

A projekt keretében az alábbi tevékenységekre kerül sor:

1. a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása, valamint a kapcsolódó közigazgatási eljárások továbbfejlesztése;

2. a köznevelési hatósági eljárások elektronizálása, továbbfejlesztése;

3. a középfokú eljárások elektronizálása, továbbfejlesztése;

4. az állampolgárok oktatási nyilvántartásban kezelt adatainak transzparens megjelenítése;

5. az Oktatási Hivatal irat- és dokumentumkezelési rendszerének, valamint pénzügyi rendszerének továbbfejlesztése;

6. az Oktatási Hivatal munkatársainak felkészítése az új működési modell szakszerű alkalmazására.

A projekt eredményei kényelmes és korszerű ügyintézési módot kínálnak, jelentősen csökkentik több százezer állampolgár adminisztrációs terheit, és javítják a közigazgatási, azon belül az oktatási szakrendszerek működési hatékonyságát az alábbiak szerint:

1. A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása, valamint a kapcsolódó közigazgatási eljárások továbbfejlesztése.

Az állami ösztöndíjasként tanuló, valamint végzett felsőoktatási hallgatók elektronikusan követhetik egyenlegüket, illetve elektronikusan nyújthatják be a kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos módosítási kérelmeiket.

2. A köznevelési hatósági eljárások elektronizálása, továbbfejlesztése.

 • 2.1 Pedagógus-továbbképzésekre vonatkozó kérelem.

  Az ügyfelek elektronikusan is benyújthatják a pedagógus-továbbképzések alapítási engedélyezésére, valamint a pedagógus-továbbképzési jegyzékre kerülésre vonatkozó kérelmüket az Oktatási Hivatalhoz, és elektronikusan kapnak értesítést a döntésről.

  2.2 Tankönyvvé nyilvánítási, tankönyvjegyzékre kerülési kérelem.

  Az ügyfelek elektronikusan is benyújthatják a tankönyvvé nyilvánítási kérelmeket és a tankönyvjegyzékre kerülési kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz, és elektronikusan kapnak értesítést a döntésről.

  2.3 Tankötelezettség megkezdésének halasztására vagy korábbi megkezdésére vonatkozó kérelem.

  Az óvodáskorú, iskolakezdés előtt álló gyermekek törvényes képviselői elektronikusan is benyújthatják kérelmüket az Oktatási Hivatalhoz, és elektronikusan kapnak értesítést a döntésről.

  2.4 Egyénimunkarend-kérelem.

  A nagykorú tanulók vagy kiskorú tanulók esetében a tanulók törvényes képviselői elektronikusan is benyújthatják az egyéni munkarendben való tanulás engedélyezésére vonatkozó kérelmüket az Oktatási Hivatalhoz, és elektronikusan kapnak értesítést a döntésről.

  2.5 Óvodakötelezettség/tankötelezettség külföldi teljesítése.

  A tanulók törvényes képviselői elektronikusan is benyújthatják bejelentésüket az Oktatási Hivatalhoz.

3. A középfokú eljárások elektronizálása, továbbfejlesztése.

 • 3.1 Középfokú beiskolázás / központi írásbeli vizsgára jelentkezés.

  Az ügyfelek elektronikusan is benyújthatják jelentkezési lapjukat az Oktatási Hivatalhoz, és elektronikus visszajelzést kapnak a benyújtott jelentkezés feldolgozásáról, elektronikusan kapják meg a vizsgabehívót, továbbá a vizsga eredményére vonatkozó értékelőlapot.

  3.2 Középfokú felvételi eljárás / nyolc évfolyamos és hat évfolyamos gimnáziumba való jelentkezés.

  Elektronikusan lehet jelentkezni a középfokú felvételi eljárásban.

  3.3 Érettségi e-jelentkezési rendszer.

  A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező ügyfelek elektronikusan is benyújthatják jelentkezési lapjukat az Oktatási Hivatalhoz, és elektronikus visszajelzést kapnak a benyújtott jelentkezés feldolgozásáról.

4. Az állampolgárok oktatási nyilvántartásban kezelt adatainak transzparens megjelenítése.

 • 4.1 Oktatásiazonosító-igazolásra vonatkozó kérelem.

  Az oktatásiazonosító-igazolás ügyintézői közreműködés nélkül, elektronikusan előállítható, és a hitelesített dokumentum a további oktatási szolgáltatásokban (pl. szakképzésre, felnőttképzésre való jelentkezés) felhasználható.

  4.2 Diákigazolvány-irattörténetre vonatkozó kérelem.

  A diákigazolvány-irattörténet ügyintézői közreműködés nélkül, elektronikusan előállítható, és a hitelesített dokumentum a további eljárások és szolgáltatások során felhasználható.

  4.3 Oktatási Mérföldkövek szolgáltatás.

  A felsőoktatási és köznevelési jogviszony és végzettségadatok igazolása ügyintézői közreműködése nélkül, elektronikusan előállítható.

Tájékoztató anyag a projekt céljairól>>

Szakmai eredményeink

A projekt eredménykommunikációs kiadványa

Nyomtatás

CÍMKÉK

kofop100, vekop15