EKOP-2.3.6: Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése

A projekt megvalósítója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (konzorciumvezető), Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), Oktatási Hivatal (OH).
A projekt megvalósítási ideje: 2011. december 01 – 2013. június 30.
A megvalósítás költsége: 578 500 000 Ft

A projekt célja:

A diákigazolvány igénylési és kiadási folyamatának elektronizálása, a pedagógus és oktatói igazolványok egységesítése, és a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) specifikációjának megfelelő okmányok kiadása.

A projekt előkészítéseként 2011 nyarán sor került a diákigazolványokról szóló kormányrendelet módosítására, amely lehetővé tette az igénylés részleges elektronizálását. 2011 őszén folytatódott a jogalkotási munka, amely együttesen kezeli a diák-, pedagógus- és oktatói igazolványokat.

2012 tavaszán elkészültek az új típusú oktatási igazolványok tervei, majd megtörtént azok engedélyezése is a nemzetbiztonsági szakszolgálatok részéről. A diákigazolványokra felkerülhetett a nemzetközi diákkedvezményeket biztosító EYCA (European Youth Card) szervezet logója, mellyel az igazolványok az Európai Unió tagállamaiban és még számos országban biztosítanak kedvezményeket használóiknak.

A projekt keretében megvalósult a diákigazolványok elektronikus igénylése, az igénylőfelület és az ahhoz szükséges alkalmazások fejlesztése, az intézmények által továbbított befizetések elektronikus kezelése, valamint a befizetések elektronikus számlázása. Megtörtént a biztonságos elektronikus adatátadási csatornák és szolgáltatások kiépítése. Az éles működés a fejlesztések lezárása után, 2013-ban startol.

2012 tavaszán megkezdődött az új típusú diákigazolványok megszemélyesítése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában. Tájékoztató levelekben értesítettük az intézményeket az igénylési folyamat és a jogszabályi előírások változásairól, valamint a diákigazolvány honlapon is elérhetővé tettük a szükséges információkat. Az új típusú pedagógus- és oktatói igazolványok igénylése, majd kiadása 2013-ban kezdődhet meg.

oh uszt logo
Nyomtatás